Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Alex Queeny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Alex Queeny

Alex Queeny
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

17 -Trung bình 7.44 - Tổng điểm 2082

Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-06-02 13:10:44
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 16:19:09
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 19:57:55
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 19:59:24
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 14:47:24
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 19:55:45
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 11:52:03
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 22:26:20
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 11:34:27
Alex Queeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-07-01 11:40:46