Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Cao Minh ( Cool Teen ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Cao Minh ( Cool Teen )

Vũ Cao Minh ( Cool Teen )
https://friend2020.com/vn/quiz/3310513. https://vn.bakequiz.com/match/16Qu. https://vn.holaquiz.com/sync-quiz/3w4C https://grandedesafio.com/vn/quiz/25414993 Tên thân mật : Shu...Avt đôi với : https://olm.vn/thanhvien/2688440....Cấm đụng! Đến tháng 9 mk sẽ kiếm điểm lại nên luk đó ms đổi tik nhé chứ giờ đừng lm phiền. Hiệu trưởng Amsterdam cho chúng em học nhẹ hơn tí đc ko...Nặng quá

Luyện toán

280 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 28369

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 19:05:40
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:29:22
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 22:18:34
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 21:32:02
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:55:03
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:23:53
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 16:37:34
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 06:18:25
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:57:05
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 22:06:53

Luyện văn - Tiếng Việt

265 -Trung bình 9.70 - Tổng điểm 27556

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 22:20:26
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 22:07:29
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:45:26
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 11:30:23
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 11:13:08
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:54:25
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 23:25:23
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 23:07:12
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:52:57
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:43:14

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 7.95 - Tổng điểm 1589

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:38:25
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:34:22
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:49:37
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:46:44
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:40:25
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:31:49
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:38:57
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:24:41
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:18:44
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:24:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 16:05:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-08 21:05:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:41:01
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:38:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:34:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 21:39:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:03:56