Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team )

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team )
Hết tết rồi! Mai lại trở về cuộc sống thường :((.....Avt đôi : https://olm.vn/thanhvien/hoaithuongtran

Luyện toán

329 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 33127

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 16:10:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:58:50
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:58:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:48:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:21:48
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:47:56
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:45:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:25:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:58:59
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 16:03:02

Luyện văn - Tiếng Việt

309 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 32097

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:27:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:39:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:23:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:06:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:58:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:03:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:53:39
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:37:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:25:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:52:49

Luyện Tiếng Anh

49 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 5104

Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:46:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:31:31
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:23:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:13:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:21:55
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:17:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:20:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:32:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:32:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:04:33

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 21:28:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:44:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 20:14:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 16:05:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-08 21:05:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:41:01
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:38:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:34:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 21:39:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:03:56