Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Cao Minh ( Cool Teen ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Cao Minh ( Cool Teen )

Vũ Cao Minh ( Cool Teen )
Avt đôi : https://olm.vn/thanhvien/2688440..Princess . Đếm ngược : 4 ngày

Luyện toán

307 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 31093

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 17:08:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:08:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:11:45
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 18:03:40
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:48:08
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:39:52
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:32:19
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:08:48
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:17:02
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:30:52

Luyện văn - Tiếng Việt

299 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 31097

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:27:32
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:30:25
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:04:39
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:12:02
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:55:16
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:07:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:59:26
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:46:47
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:28:41
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:22:10

Luyện Tiếng Anh

38 -Trung bình 8.86 - Tổng điểm 3989

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:33:39
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:24:53
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:54:27
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:19:04
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:12:52
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:02:11
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:58:41
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:31:43
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:15:23
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:08:24

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:44:36
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 20:14:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 16:05:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-08 21:05:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:41:01
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:38:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:34:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 21:39:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:03:56