Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) CTV

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=)
Off ôn HSG :v

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2021-01-16 15:51:34
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 10:04:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 21:00:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 20:15:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 21:24:15
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 21:22:39
Lần cuối làm bài: 2020-09-28 21:33:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 21:17:24
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 17:01:31
Lần cuối làm bài: 2020-09-22 21:10:19
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 20:54:34
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:16:45
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:36:15
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:47:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-11-17 19:50:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-11-17 20:07:59
Lần cuối làm bài: 2020-11-17 20:27:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 20:38:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-10-17 21:14:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 20:15:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-11-17 20:38:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 22:09:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-12-02 17:25:57

Luyện văn - Tiếng Việt

356 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 35600

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 18:07:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 20:41:14
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 18:07:47
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 18:20:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 18:12:24
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 18:02:05
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 22:09:01
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 18:22:54
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 18:28:06
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 17:25:09
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 18:03:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 17:39:53
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 18:10:37
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:30:46
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:56:52
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 17:45:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 17:59:43
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 16:44:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 17:04:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 17:13:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 17:26:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 17:46:40
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 17:14:57
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 17:23:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 17:27:05
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 17:30:36
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 17:38:17
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 17:57:37
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 18:01:56
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 18:11:20
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 18:14:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 18:32:23
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 18:45:43
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 17:36:37
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 17:43:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 17:57:20
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:02:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:06:14
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:31:20
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:49:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 17:42:32
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 17:45:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 17:49:22
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 17:58:44
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:03:50
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:12:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:25:23
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 17:47:19
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 17:56:20
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:15:18
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:20:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:23:59
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 18:56:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 19:14:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 17:53:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 18:10:02
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 17:31:31
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 18:03:49
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 18:11:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 17:38:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 18:02:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 18:19:44
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 17:30:59
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 17:53:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 18:12:54
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 17:28:10
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 17:39:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 17:45:52
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 18:46:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:51:00
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 18:19:08
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 21:03:50
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lớp học trên đường
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 21:21:38
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 21:44:40
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 17:28:46
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:22:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:22:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:23:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:23:37
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:24:09
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:25:36
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:26:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:26:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:27:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:27:34
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:29:26
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:29:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:32:29
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:32:53
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:34:41
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:35:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:36:09
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:36:38
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:37:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:38:23
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:39:48
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:40:06
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:40:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 22:00:46
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:42:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:42:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:43:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:44:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:46:03
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:46:44
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:49:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:49:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:51:11
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:52:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:53:11
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 17:53:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:25:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:27:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:27:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:29:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:29:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:29:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:33:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:34:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:35:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:37:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:39:44
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:41:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:41:34
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:42:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:42:22
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:43:10
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:43:24
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:46:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:46:55
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:49:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:52:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:57:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:57:47
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:58:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:59:09
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:00:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:01:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:15:46
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:17:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:17:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:18:26
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:19:26
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:21:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:21:24
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:36:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:43:36
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:43:58
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:44:17
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:45:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa sông
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:45:32
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:50:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:51:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:52:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:52:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn hội thoại
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:56:51
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:57:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:58:34
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:02:00
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất nước
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:02:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:03:14
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:04:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:05:18
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:10:09
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:11:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:14:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 10:32:53
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:23:20
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:26:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:33:22
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:06:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:07:16
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:26:52
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:51:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:51:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:52:55
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:54:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:55:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:05:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:08:25
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:14:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:15:08
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:21:48
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:24:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:36:11
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:38:25
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:39:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:41:11
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:42:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:43:00
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:43:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 20:57:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 21:21:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 15:42:02
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 15:33:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 15:52:24
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 15:55:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 16:06:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 16:13:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 16:20:54
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 16:26:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:06:18
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:17:15
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:27:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:37:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:02:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:27:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:44:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:49:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:03:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:14:44
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:21:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 17:14:37
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 15:10:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:22:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 16:15:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 17:08:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:32:03
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 16:37:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:19:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:34:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:36:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:15:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:31:36
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 17:09:20
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 15:12:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 17:20:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 18:11:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:03:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:40:26
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:50:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 15:50:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 17:36:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:25:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:34:29
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:58:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:10:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:19:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:33:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:46:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 18:28:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 18:47:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 18:58:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 22:33:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:48:31
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:01:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:07:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:13:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:43:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:52:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 23:07:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 23:25:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:54:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 11:13:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:45:26
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 22:07:29
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 11:01:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:28:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:10:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:28:43
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:19:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:27:32
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:00:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:33:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 11:00:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:58:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:13:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:57:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:49:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 22:10:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 22:16:14
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:26:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 18:27:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:03:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:59:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:17:17
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:25:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:44:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:25:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:40:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 11:46:48
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 22:24:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:22:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:28:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:46:47
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:59:26
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:12:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 05:54:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:07:05
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:55:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:04:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:30:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:25:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:52:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:44:37
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:37:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:53:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:03:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:58:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:06:38
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:23:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:39:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 17:28:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:28:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:12:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:25:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:35:17
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:44:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:24:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 11:12:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 11:23:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:32:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liệt kê
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:55:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 17:18:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 22:18:34
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 20:54:33
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 21:41:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-11 20:33:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 22:10:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 21:18:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 21:28:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-09-22 21:21:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-24 20:18:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-09-29 21:53:17
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 20:42:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:20:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 20:25:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-10-14 21:34:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 21:02:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 21:19:48
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 21:02:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 20:19:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-10-29 18:08:10
Lần cuối làm bài: 2020-10-29 18:39:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2020-11-17 20:49:00
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2020-11-19 22:37:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 16:02:48
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện kí Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 22:40:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-12-02 17:35:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2020-12-02 17:57:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2020-12-02 19:40:37
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:09:31
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:15:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:19:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:37:32
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:43:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:57:37
Lần cuối làm bài: 2020-12-23 16:19:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn luyện về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2020-12-23 16:58:43

Luyện Tiếng Anh

160 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16000

Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 15:34:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:20:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:31:49
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:38:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:40:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:46:44
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:49:37
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:18:44
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:24:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:34:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:38:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:15:29
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:24:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 22:31:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:15:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:04:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:12:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:04:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:58:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:22:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:01:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:55:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:05:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:15:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:16:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:10:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:53:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:54:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:15:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 22:31:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:58:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:02:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:12:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:19:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:24:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:33:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:02:02
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:04:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 18:20:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 22:43:04
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:46:13
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:21:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 22:32:23
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:32:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:13:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:23:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:31:31
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:46:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 17:27:05
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 17:10:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 17:28:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:07:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:13:39
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:21:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:29:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:30:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:36:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:40:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:42:10
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:43:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:18:58
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:22:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:24:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:25:43
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:28:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:33:30
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:37:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:45:50
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:50:15
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:53:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:58:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 18:12:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 18:15:12
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:01:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:05:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:09:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:11:03
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:19:09
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:24:19
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:33:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:35:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:37:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:49:51
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:55:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 19:03:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 19:11:00
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 17:19:06
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 17:23:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 17:35:31
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 18:08:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 18:22:34
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 18:24:09
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 18:46:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 18:57:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:10:30
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:16:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:30:17
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:40:22
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:49:00
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:02:41
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:13:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:21:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:31:34
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:19:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:28:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:31:00
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:33:44
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:35:15
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:41:13
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:47:13
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 16:44:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:02:08
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:10:07
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:19:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:30:21
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 17:52:54
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 18:06:47
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 18:34:53
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 18:08:57
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 18:33:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 18:42:52
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 18:51:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 19:22:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:14:31
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:35:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:44:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:48:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 11:21:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:32:57
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 09:49:16
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 10:00:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 10:05:40
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 10:32:33
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 10:40:55
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:18:56
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:43:35
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:54:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 11:07:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 11:16:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:45:11
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 21:56:46
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 22:04:42
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 21:44:05
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 21:51:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 22:08:14
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 22:12:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 22:12:32
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 22:17:05
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2020-10-03 18:14:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2020-10-03 18:18:08
Lần cuối làm bài: 2020-10-03 18:25:59
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:49:27
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:52:35
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:59:26
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 21:03:01
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-10-09 21:31:45
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 22:18:18
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2020-10-14 21:37:28
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 21:31:25
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ Phèn=) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-22 21:22:29

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-25 11:46:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-25 11:39:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 21:28:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:44:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 20:14:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 16:05:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-08 21:05:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:41:01
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:38:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-02 18:34:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 21:39:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:03:56