Chú ý: OLM đang kiểm tra phần hiển thị. Trong tuần trước các bạn có đọc được nội dung bài toán 337 dưới đây không? Hay gửi lại bình luận để OLM có thể kiểm tra lại. Cám ơn các bạn! 

Gọi A là tổng các chữ số của một số có 2018 chữ số, B là tổng các chữ số của A và C là tổng các chữ số của B. Gọi * là giá trị lớn nhất có thể có của C. Lấy số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho 11 và có tích các chữ số bằng (3 \(\times\) * + 2) chia cho 13. Số dư còn lại sau khi chia là **. Tìm * và **.

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 18/12/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 18/12/2020.

---------