Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Hắc Tử Minh

Điểm hỏi đáp: 21

Ngày 12 - 11 14 - 11 15 - 11
Điểm 3 3 2

Tổng: 21 | Điểm tuần: 8 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 24

Những câu trả lời của Hắc Tử Minh:

Vào lúc: 2019-10-31 19:24:28 Xem câu hỏi

Trả lời:

Câu 1. 12 tháng có 28 ngày

Câu 2. Hổ là động vật ăn thịt nha. Nó không ăn cỏ.

Câu 3. Em út đương nhiên là Nam.

Câu 4. Dùng ống hút nhé!

#TiểuYết#

Vào lúc: 2019-10-27 20:29:39 Xem câu hỏi

Có tất cả số cây là:

  10 + 8 = 18 (cây)

            Đáp số: 18 cây

Vào lúc: 2019-10-25 20:09:32 Xem câu hỏi

\(8\times16\ge2^n\ge4\)

\(\Leftrightarrow128\ge2^n\ge4\)

\(\Leftrightarrow2^7\ge2^n\ge2^2\)

\(\Leftrightarrow7\ge x\ge2\)

\(\Leftrightarrow x\in(7,6,5,4,3,2)\)

Vậy \(x\in(7,6,5,4,3,2)\)

Vào lúc: 2019-10-25 19:43:16 Xem câu hỏi

1.ăn giẻ

2.ăn hồ

3.ăn nan

4.ăn thiếc

5.ăn bám

6.ăn chực

7.ăn hại

8.ăn ghẹ

9.ăn ké 

10ăn báo cô 

11.ăn bớt

12.ăn bòn

13.ăn vụng 

14.ăn hoang

15.ăn không

16.ăn dỗ (trẻ em)

17.ăn quẩn

18.ăn quèo

19. ăn giỗ

20.ăn cắp 

21.ăn trộm

22.ăn gian 

23.ăn lường 

24.ăn lận 

25.ăn quịt 

26.ăn hớt 

27.ăn bửa

28.ăn chằng

29.ăn thông lưng (trong cờ bạc)

30.ăn sương

31.ăn chặn

32.ăn chẹt 

33.ăn cướp cơm chim

34.ăn tiền

35.ăn đút lót

36.ăn hối lộ (xưa gọi lịch sự là ăn lễ)

37.ăn bẩn

38.ăn ảnh

39.ăn phấn

40.ăn đèn

41.ăn nắng

42.ăn gió

43.ăn mực

44.ăn vạ (ngả lợn gà ra ăn)

45.ăn khớp 

46.ăn ý

47.ăn nhịp

48.ăn vặt

49.ăn xin

50.ăn mặc

51.ăn nói

52.ăn cơm

53.ăn nhập

54.ăn hại

55.ăn diện

56.ăn ở

57.ăn đá

58.ăn tết

59.ăn đòn

60.ăn giải

Vào lúc: 2019-10-25 19:22:47 Xem câu hỏi

\(0,45\) \(km=450\)\(m\)

Vì \(1\)\(km=1000\)\(m\)

\(\Rightarrow\)\(0,45\)\(km=1000\times0,45=450\left(m\right)\)

\(4,25\)tấn \(=4250\)\(kg\)

Vì \(1\)tấn \(=1000\)\(kg\)

\(\Rightarrow\)\(4,25\)tấn \(=1000\times4,25=4250\left(kg\right)\)

Vào lúc: 2019-10-25 19:15:59 Xem câu hỏi

Lời tiên tri được định nghĩa là sự tiết lộ về tương lai, tức những sự kiện được ghi chép từ trước khi chúng xảy ra.

Lời tiên tri thật là thông điệp đến từ Đức Chúa Trời qua lời nói hoặc chữ viết, một sự mạc khải về ý định và ý muốn của ngài.

#MinhMinh#

Vào lúc: 2019-10-25 19:12:50 Xem câu hỏi

\(S=4+4^2+4^3+...+4^{101}\)

\(4S=4^2+4^3+...+4^{102}\)

\(4S-S=\left(4^2+4^3+...+4^{102}\right)-\left(4+4^2+...+4^{101}\right)\)

\(3S=4^2+4^3+...+4^{102}-4-4^2-...-4^{101}\)

\(3S=\left(4^2-4^2\right)+\left(4^3-4^3\right)+...+\left(4^{101}-4^{101}\right)+\left(4^{102}-1\right)\)

\(3S=0+0+...+0+4^{102}-1\)

\(S=\frac{4^{102}-1}{3}\)

Vậy \(S=\frac{4^{102}-1}{3}\)

#MinhMinh#

Vào lúc: 2019-10-25 19:05:26 Xem câu hỏi

What are you do? - I doing my homework.

What are you doing? - I am doing my homework.

Or What do you do? - I do my homework.

Vào lúc: 2019-10-25 18:52:22 Xem câu hỏi

\(C.\sqrt{2}\)

Vì \(-2;0;-1,5\inℚ\)

 \(\sqrt{2}\)\(\notinℚ\)

\(\Rightarrow\)Chọn C.

Vào lúc: 2019-10-23 21:58:45 Xem câu hỏi

\(20-2\times\left(x-4\right)\)\(=4\)

\(2\times\left(x-4\right)\)\(=20-4\)

\(2\times\left(x-4\right)\)\(=16\)

\(x-4=16\div2\)

\(x-4=8\)

\(x=8+4\)

\(x=12\)

Vậy \(x=12\)

Vào lúc: 2019-10-20 22:01:18 Xem câu hỏi

\(6^x=1296\)

\(\Leftrightarrow6^x=6^4\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Vậy \(x=4\)

#MinhMinh#

Vào lúc: 2019-10-20 17:13:39 Xem câu hỏi

15.6.4.125.8

= (15.4) . (125.8) . 6

= 60.1000.6

= 360000

Vào lúc: 2019-10-18 21:27:56 Xem câu hỏi

\(1902\times1209\times3890\times111\div0\)

Vì số chia là 0

\(\Rightarrow\)Phép toán không có kết quả.

#Tiểu Yết#

Vào lúc: 2019-10-18 21:24:29 Xem câu hỏi

Đáp án: con ếch

Trong văn bản Ếch ngồi đáy giếng có nhân vật đó.

#TiểuYết#

Vào lúc: 2019-10-18 21:18:35 Xem câu hỏi

1kg230g \(=\)1230g

Vì 1kg = 1000g nên 1kg230g \(=\)1000g \(\times\)1 \(+\) 230g \(=\)1230g

#ThiênYết#

Vào lúc: 2019-10-18 21:13:26 Xem câu hỏi

There is a new hospital in my town.

\(\Rightarrow\)Answer: A

#ThiênYết#

Vào lúc: 2019-10-18 21:11:57 Xem câu hỏi

Vì số nào chia hết cho 9 cũng chia hết cho 3.

\(\Rightarrow\)73* \(\in\varnothing\)

\(\Leftrightarrow\)\(\in\varnothing\)

Vậy không có giá trị nào của * để 73* chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3.

#ThiênYết#

Vào lúc: 2019-10-18 21:09:02 Xem câu hỏi

Diện tích hình vuông là:

    \(3\times3=9\left(cm^2\right)\)

                 Đáp số: \(9cm^2\)

Vào lúc: 2019-10-17 20:15:13 Xem câu hỏi

Biểu hiện của bệnh sốt rét:

-Cơn sốt rét điển hình: thể hiện qua 3 giai đoạn gồm rét run, sốt nóng, và toát mồ hôi

-Cơn sốt rét không điển hình: nhức đầu, mệt mỏi, người bệnh sẽ cảm thấy ớn lạnh và hay ngáp vặt.

-Sốt rét lâm sàng phải đủ 4 yếu tố sau: có đầy đủ triệu chứng của cơn sốt rét điển hình, hoặc có triệu chứng của cơn sốt rét không điển hình, sốt cao liên tục. Các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân gây sốt khác, hoặc có sốt trong 3 ngày gần đây. Ở trong khu vực đang có dịch sốt rét lưu hành ít nhất trong thời gian là 14 ngày hoặc trong vòng 2 năm gần đây có tiền sử mắc sốt rét. Đáp ứng với thuốc điều trị sốt rét.

-Sốt rét chưa biến chứng - sốt rét thể thông thường: trường hợp này người mắc bệnh không có xuất hiện các triệu chứng đe dọa tính mạng. Việc chẩn đoán sẽ dựa vào 3 yếu tố: dịch tễ, triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm

-Sốt rét biến chứng- sốt rét ác tính: trong trường hợp này, người mắc bệnh sốt rét sẽ xuất hiện biến chứng đe dọa tới tính mạng. Dấu hiệu nổi bật là rối loạn ý thức, sốt cao liên tục trong nhiều ngày, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều hoặc nôn.

Vào lúc: 2019-10-17 20:12:18 Xem câu hỏi

Tôi chỉ có vài lời với bn:

-Còn nhỏ mà đã yêu với chả đương. Đau đầu!!!

-Bố mẹ phải vất vả làm vc còn bn thì kiếm ny à?

-Mk đã có người yêu.

-OLM là nơi học tập chứ không phải nơi tìm người yêu.

-Chắc bn cx không cần phải đọc NỘI QUY một lần nữa chứ.

-Câu hỏi của bn là:' 1 + 1 = 2 ' ??? Bn đã trả lời rồi còn j.

Trang trước Trang tiếp theo