Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉

Điểm hỏi đáp: 15

Ngày 09 - 11 10 - 11 11 - 11
Điểm 0 1 2

Tổng: 15 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 59 | Lượt trả lời trong tháng: 116

Lượt trả lời trong 3 tháng: 309

Những câu trả lời của ๖²⁴ʱɮÙI❤ŤℌỊ❤ƔẾŇ❤ŇℌI༉:

Vào lúc: 2019-11-12 21:05:53 Xem câu hỏi

I don't have Math and Music today

Vào lúc: 2019-11-12 20:59:27 Xem câu hỏi

Are Mi and Thanh (talk)......talking...................on the telephone now?

they (plant)................plant...............trees early morning.

he (not study).......isn't...studying........................Math at the moment.

Is she (play)..............play..................badminton every afternoon ?

they sometimes (do)................do................morning exercises at 5.30.

Thanh and I (be)..........being..................at home now .

Hung (run)...............runs....................about 5 kmevery morning.

Hung and Minh sometimes (meet).................each other?

Every evening, she (jog)........joies..................about 3 km.

He always (drive).......drives................his car to work.But now, he (ride)...........is driving.............his motorbike to work.

Vào lúc: 2019-11-12 20:19:58 Xem câu hỏi

Vào trang cá nhân nhé

Vào lúc: 2019-11-12 20:10:51 Xem câu hỏi

1+1=.........2.............

2+2=.........4......

90 x 69023=...6212070...........

Vào lúc: 2019-11-12 19:46:44 Xem câu hỏi

1000 x 9000 = 9000000

Vào lúc: 2019-11-12 19:43:43 Xem câu hỏi

 Cụm danh từ là một nhóm các danh từ đi chung với nhau để làm thành một danh từ chung. Cụm danh từ có thể bao gồm từ hai đến vài danh từ. Khi mỗi danh từ đứng riêng thì mang một ý nghĩa đặc trưng nhưng khi chúng được kết hợp với nhau sẽ mang một ý nghĩa khác tuy nhiên ý nghĩa đặc trưng kia vẫn tồn tại ở một khía cạnh đủ để làm nên ý nghĩa cho một danh từ mới. 
Ví dụ: cụm danh từ Thảo Cầm Viên.  
Thảo là cây cỏ hoa lá..., Cầm là thú vật, Viên là nơi chốn.  
3 danh từ này kết hợp lại để có được một danh từ mới mà chúng ta gọi nôm na là sở thú, thực chất đâu phải chúng ta đến đó chỉ để xem thú đâu? còn thưởng ngoạn cây cảnh hoa lá nữa.

Vào lúc: 2019-11-12 19:41:33 Xem câu hỏi

Ko đăng linh tinh

Vào lúc: 2019-11-12 19:35:46 Xem câu hỏi

Bạn nên hc thục đi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2019-11-12 19:33:39 Xem câu hỏi

1. Mở bài

Dẫn dắt và giới thiệu kỉ niệm về một lần em mắc lỗi.

Nhịp thời gian trôi đi, mọi thứ dần trở thành những kỉ niệm, góp phần làm nên quá khứ của mỗi người, làm động lực thúc đẩy cho hiện tại và tương lai. Những sự việc qua đi, để lại trong ta nhiều ấn tượng khó phai, là những bài học quý giá trong hành trình sống. Trong đó, kỉ niệm về một lần mắc lỗi với mẹ - nói dối mẹ khiến em còn nhớ mãi.

2. Thân bài

a) Hoàn cảnh

b) Diễn biến

c) Kết thúc

3. Kết bài

Vào lúc: 2019-11-12 19:28:58 Xem câu hỏi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2019-11-12 19:27:55 Xem câu hỏi

1.I (not do)..don't do.....my homework

Vào lúc: 2019-11-12 19:19:05 Xem câu hỏi

mk cảm ơn nhé

Vào lúc: 2019-11-12 19:01:59 Xem câu hỏi

Bàn tròn => Bàn ko méo => Mèo ko bán

Vào lúc: 2019-11-11 20:39:56 Xem câu hỏi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2019-11-11 20:31:31 Xem câu hỏi

1. Ann....plays....handballvery well.

2. I never.....drink... coffee.

3. The swimming pool...opens......at 7:00 in the morning

4.it....closes...... at 9:00 in the evening.

5. Bad driving....causes...... many accidents.

Vào lúc: 2019-11-11 20:24:57 Xem câu hỏi

quá khứ tiếp diễn

Vào lúc: 2019-11-11 20:20:34 Xem câu hỏi

Điều gì làm cho bạn ko thích 1 người lạ khi tiếp xúc lần đầu

     CHỌN ĐÁP ÁN TÔI SẼ PHƠI BÀY BỘ MẶT THẬT CỦA BẠN TRONG GIAO TIẾP

A. Tỏ ra lạnh lùng, xa cách

B. Tỏ ra quá gần gũi, tự nhiên, vồ vập, đụng chân đụng tay quá thân thiết

C. Ăn nói vô ý, nói quá nhiều về bản thân, không biết lắng nghe người khác

D. Hỏi bạn quá nhiều câu liên quan đến đời sống riêng tư

hãy chọn ý và 2 phút sau sẽ có câu trả lời trong mục tin nhắn của bạn

Vào lúc: 2019-11-11 20:18:39 Xem câu hỏi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2019-11-11 19:58:49 Xem câu hỏi

I English

Vào lúc: 2019-11-11 19:55:12 Xem câu hỏi

1. I (listen) .................. to music every night

     A: listen                B: listens        C: listening

2. He (go) ................... to school every day.

     A: goes                  B: go              C: gos

3. We (get) ................ up at 5 every morning.

     A: getting              B: get             C: gets

4. .......... You (live) .................. in a big city?

     A: does/lives                     B: do you/live   

                             C: do you/lives

5. Nga and Lan (brush) ................ their teeth twice a day

    A: brush           B: brushes          C: brushs

HỌC TỐT 

Trang trước Trang tiếp theo