Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

PTN (Toán Học)

Điểm hỏi đáp: 1445

Ngày 17 - 02 18 - 02 19 - 02 20 - 02 21 - 02 22 - 02 23 - 02
Điểm 101 10 16 4 34 0 0

Tổng: 1445 | Điểm tuần: 165 | Trả lời 7 ngày qua: 112 | Lượt trả lời trong tháng: 288

Lượt trả lời trong 3 tháng: 314

Những câu trả lời của PTN (Toán Học):

Vào lúc: 2020-02-23 14:52:26 Xem câu hỏi

dòng thứ tư trở đi là sai nêm mk làm tiếp nhé

\(=\frac{2.2017}{2-\frac{2}{2018}}=\frac{2.2017}{\frac{2.2017}{2018}}=\frac{\frac{2.2017}{1}}{\frac{2.2017}{2018}}=2018\)

vậy

Vào lúc: 2020-02-23 14:47:13 Xem câu hỏi

sai r bn trẻ ạ :>

Vào lúc: 2020-02-23 10:17:47 Xem câu hỏi

Ta có : a+1 ; a+2 ; a+3 là 3 số tn liên tiếp (a thuộc n)

=>a+1+a+2+a+3=3a+6 =3.(a+2)

do 3.(a+2) chia hết cho 3

=> đpcm

Lại có : a+1;a+2;a+3;a+4;a+5 là 5 số tn liên tiếp (a thuộc n)

=>a+1+a+2+a+3+a+4+a+5=5a+15=5.(a+3)

do5.(a+3) chia hết cho 5

=>đpcm

Lâu lắm r cg ko làm dạng này :))

Vào lúc: 2020-02-23 10:12:47 Xem câu hỏi

x-5=-8

=>x=-8+5

=>x=-3

Vào lúc: 2020-02-23 09:52:56 Xem câu hỏi

3x+17=12

=>3x=12-17

=>3x=-5

=>x=-5/3

Vào lúc: 2020-02-23 09:47:50 Xem câu hỏi

đánh lại đi

Vào lúc: 2020-02-23 09:46:06 Xem câu hỏi

Ghi đề rõ ràng đi bn

Vào lúc: 2020-02-23 09:44:29 Xem câu hỏi

-16+23+x=-16

=>-16+16+23=-x

=>23=-x

=>x=-23

Vào lúc: 2020-02-22 20:20:20 Xem câu hỏi

Ta có : \(-/-5/=-5\)

\(-\left(+2\right)=-\left(2\right)=-2\)

\(+\left(-5\right)=\left(-5\right)=-5\)

Vậy ...

Vào lúc: 2020-02-22 19:32:00 Xem câu hỏi

Ta giả sử 3 số đều =2

=>\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1\)(Đúng)

=>đpcm 

P/s : nhanh gọn lẹ :))

Vào lúc: 2020-02-22 07:47:08 Xem câu hỏi

Đặt biểu thức trên là A

Áp dụng bđt cosi:

\(x^5+\frac{1}{x}\ge2x^2\)

\(y^5+\frac{1}{y}\ge2y^2\)

\(z^5+\frac{1}{y}\ge2y^2\)

\(=>A\ge2.\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(=>A\ge\frac{2.3.\left(a^2+b^2+c^2\right)}{3}\ge\frac{2.\left(a^2+b^2+c^2\right)}{3}=6\)(bđt bunhiacopxki)

Dấu "="xảy ra khi x = y = z = 1

Vào lúc: 2020-02-21 21:46:01 Xem câu hỏi

a,\(A=\left(-a-b+c\right)-\left(-a-b-c\right)\)

\(=-a-b+c+a+b+c\)

\(=2c\)

b,Lúc đó \(A=\left(-1+1-2\right)-\left(-1+1+2\right)\)

\(=-1+1-2+1-1-2\)

\(=-4\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:43:08 Xem câu hỏi

\(|-13|-\left(-17\right)+\left(-20\right)-\left(-18\right)\)

\(=13+17-20+18\)

\(=30-20+18\)

\(=28\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:41:50 Xem câu hỏi

a,\(/2x+1/-19=-7\)

\(=>/2x+1/=-7+19=12\)

\(=>\orbr{\begin{cases}2x+1=12\\2x+1=-12\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=\frac{12-1}{2}=\frac{11}{2}\\x=\frac{-12-1}{2}=-\frac{13}{2}\end{cases}}\)

b,\(12-2\left(-x+3\right)^2=-38\)

\(=>2\left(-x+3\right)^2=12+38=50\)

\(=>\left(-x+3\right)^2=\frac{50}{2}=25=\pm5^2\)

\(=>\orbr{\begin{cases}-x+3=5\\-x+3=-5\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}-x=2\\-x=-8\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=8\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:36:55 Xem câu hỏi

a,\(/x/=a\)

\(=>x\in\left\{-a;a\right\}\)

b,\(/x+a/=a\)

\(=>x\in\left\{0;-2a\right\}\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:35:18 Xem câu hỏi

\(|-8|+|-4|-\left(-12\right)+5\)

\(=8+4+12+5\)

\(=29\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:34:25 Xem câu hỏi

số số hạng là :

\(\left(2018-1\right):1+1=2018\)

tổng trên bằng

\(\left(\frac{1}{2018}+\frac{1}{2}\right).2018:2\)

\(=\frac{1010}{2018}.2018:2\)

\(=1010:2=505\)

P/s : ko chắc >: hình như sai 

Vào lúc: 2020-02-21 21:30:04 Xem câu hỏi

\(|x+9|.2=10\)

\(=>|x+9|=5\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x+9=5\\-x-9=5\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=5-9\\-x=5+9\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=-4\\x=-14\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:27:40 Xem câu hỏi

vì : 3.(x-7)

phá ngoặc ra

=> 3.x - 3.7 = 3x - 21

chỉ vậy thôi :D

Vào lúc: 2020-02-21 21:25:42 Xem câu hỏi

a,\(2x+12=3.\left(x-7\right)\)

\(=>2x+12=3x-21\)

\(=>2x-3x=-21-12\)

\(=>-x=-33\)

\(=>x=33\)

b,\(2x^2-1=49\)

\(=>x^2=\frac{50}{2}=25\)

\(=>x=\sqrt{25}=5\)

Trang trước Trang tiếp theo