Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Điểm hỏi đáp: 766

Ngày 13 - 11 15 - 11 16 - 11
Điểm 4 9 9

Tổng: 766 | Điểm tuần: 22 | Trả lời 7 ngày qua: 6 | Lượt trả lời trong tháng: 15

Lượt trả lời trong 3 tháng: 373

Những câu trả lời của Nguyễn Văn Tuấn Anh:

Vào lúc: 2019-11-17 13:55:58 Xem câu hỏi

Đúng rồi mà ! 

Vào lúc: 2019-11-17 13:46:19 Xem câu hỏi

cảm ơn bạn !

Vào lúc: 2019-11-17 12:28:34 Xem câu hỏi

Có cách khác ^_^ mới nghĩ ra

BĐt <=> \(P\left(a,b,c\right)=a^2+b^2+c^2-\frac{1}{2}\left(a+b+c+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge0\)

Không mất tính tổng quát , giả sử : \(a=min\left\{a,b,c\right\}\Rightarrow t=\sqrt{bc}\ge1\)

=> Chứng minh: \(P\left(a,b,c\right)\ge P\left(a,t,t\right)\)

Thật vậy , \(P\left(a,b,c\right)-P\left(a,t,t\right)=\left(\sqrt{b}-\sqrt{c}\right)^2\left[\left(\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)^2-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{bc}\right)\right]\)

                                                                  \(\ge\left(\sqrt{b}-\sqrt{c}\right)^2\left[4-\frac{1}{2}\left(1+1\right)\right]\ge0\)

mặt khác: \(P\left(a,t,t\right)=P\left(\frac{t}{t^2},t,t\right)=\frac{\left(t-1\right)^2\left(3t^4+4t^3+5t^2+4t+2\right)}{2t^4}\ge0\)

=> BĐT được chứng minh . Đt xảy ra<=> a=b=c=1

Vào lúc: 2019-11-15 22:59:57 Xem câu hỏi

??? bài của mình bạn nào k sai v?? Nếu sai thì chỉ ra lỗi cho mình vs?:v

Vào lúc: 2019-11-15 22:55:51 Xem câu hỏi

\(x^2\left(x^2-x-2-\frac{2}{x}+\frac{4}{x^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left[\left(x^2+\frac{4}{x^2}\right)-\left(x+\frac{2}{x}\right)-2\right]=0\)

Đặt \(x+\frac{2}{x}=t\) \(\Rightarrow x^2+\frac{4}{x^2}=t^2-4\)

Thay vào:

\(x^2\left(t^2-t-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(t+2\right)\left(t-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+\frac{2}{x}+2\right)\left(x+\frac{2}{x}-3\right)=0\)

Làm nốt.........

Vào lúc: 2019-11-13 21:15:04 Xem câu hỏi

phương trình cân bằng :

\(4FeS_2+11O_2\rightarrow8SO_2+2Fe_2O_3\)

Vào lúc: 2019-11-10 22:01:25 Xem câu hỏi

Tham khảo câu này nha !

https://olm.vn/hoi-dap/detail/92871496145.html

Vào lúc: 2019-11-09 21:15:30 Xem câu hỏi

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x-3y=10\\x-y=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow4x-2y=8\Rightarrow2x-y=4\)

\(\Rightarrow y=2x-4\)

Thay : \(x-2x+4=2\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(\Rightarrow y=0\)

Vào lúc: 2019-11-09 20:58:31 Xem câu hỏi

\(A=\frac{15\sqrt{x}-11}{x-\sqrt{x}+3\sqrt{x}-3}-\frac{3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{45\sqrt{x}-11}{\left(\sqrt{x}+3\right)(\sqrt{x}-1)}-\frac{3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{45\sqrt{x}-11-3x-7\sqrt{x}+6-2x-\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

\(=\frac{37\sqrt{x}-5x-2}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

Vào lúc: 2019-11-09 20:49:20 Xem câu hỏi

\(P=x^2-5x\)

\(=x^2-5x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}\)

\(=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}\ge\frac{-25}{4}\forall x\)

Dấu"=" xảy ra<=> \(\left(x-\frac{5}{2}\right)^2=0\)

                   \(\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)

Vào lúc: 2019-11-09 20:37:32 Xem câu hỏi

\(x^2-2x-3=\sqrt{x+3}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2x-3\right)^2=x+3\)

\(\Leftrightarrow x^4+4x^2+9-4x^3-6x^2+12x-x-3=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-4x^3-2x^2+11x+6=0\)

.........

Vào lúc: 2019-11-09 20:17:55 Xem câu hỏi

Có cách này không biết đúng không :)

Ta có:

\(\frac{1}{a^2+b^2+2}=\frac{1}{a^2+b^2+c^2+a+b+c-1}\le\frac{a}{a+b+c+1}\)

\(\frac{1}{b^2+c^2+a+b+c-1}\le\frac{b}{a+b+c+1}\)

\(\frac{1}{a^2+c^2+a+b+c-1}\le\frac{c}{a+b+c+1}\)

Cộng theo vế 3 BĐT :

\(\frac{1}{a^2+b^2+2}+\frac{1}{b^2+c^2+2}+\frac{1}{a^2+c^2+2}\le\frac{3}{4}\left(dpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-07 22:14:34 Xem câu hỏi

ĐKXĐ:...

\(\sqrt{2x^2+\left(m-4\right)x+3}=x-2\)

\(\Leftrightarrow2x^2+mx-4x+3-x^2+4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+mx-1=0\)

\(\Leftrightarrow.....\)

Vào lúc: 2019-11-03 23:07:51 Xem câu hỏi

ĐKXĐ:.....

\(3\sqrt{x^2+3x}=10-3x-x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x+3\sqrt{x^2+3x}-10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+3x}+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{49}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+3x}+5\right)\left(\sqrt{x^2+3x}-2\right)=0\)

Đến đây làm nốt nha bạn !

Vào lúc: 2019-11-02 20:26:08 Xem câu hỏi

a) \(A=\left(\frac{x+3}{x-9}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\left[\frac{x+3+\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\right]:\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}\)

\(=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}\)

c) để A>1/3 

\(\Rightarrow\frac{\sqrt{x}+3-2}{\sqrt{x}+3}>\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{x}+3}>\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}+3>3\)

\(\Rightarrow x>0\)

Vào lúc: 2019-10-30 22:04:24 Xem câu hỏi

a) \(2\left(a^2+b^2\right)\ge\left(a+b\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\) luôn đúng \(\forall a;b\)

=>đpcm

b) \(3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge(a+b+c)^2\)

\(\Leftrightarrow3a^2+3b^2+3c^2\ge a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(a-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\ge0\)

Luôn đúng \(\forall a;b;c\) => đpcm

Vào lúc: 2019-10-30 20:24:16 Xem câu hỏi

\(\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-1}=\frac{5x+1}{x^2-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a\left(x-1\right)+b\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}=\frac{5x+1}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow ax-a+bx+b=5x+1\)

\(\Leftrightarrow x\left(a+b\right)-a+b=5x+1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+b=5\\b-a=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2\\b=3\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2019-10-29 22:06:09 Xem câu hỏi

câu a) mẫu chung: \(x^3x^2\left(x-1\right)^2\)  hơi dài nên mk ko làm ^_^

b)

\(=\frac{xy\left(a-b\right)+\left(x-a\right)\left(y-a\right)b-\left(x-b\right)\left(y-b\right)a}{ab\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{xya-xyb+bxy-abx-aby+a^2b-axy+axb+aby-ab^2}{ab\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{ab\left(a-b\right)}{ab\left(a-b\right)}=1\)

Vào lúc: 2019-10-27 19:55:17 Xem câu hỏi

a) \(36-4x^2+4xy-y^2\)

\(=36-\left(2x-y\right)^2\)

\(=\left(6+2x-y\right)\left(6-2x+y\right)\)

b) \(2x^4+3x^2-5\)

\(=2x^4-2x^2+5x^2-5\)

\(=2x^2\left(x^2-1\right)+5\left(x^2-1\right)\)

\(=\left(2x^2+5\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\)

Vào lúc: 2019-10-25 19:36:14 Xem câu hỏi

\(x^2+y^2+4x-y+2018\)

\(=x^2+4x+4+y^2-y+\frac{1}{4}+\frac{8055}{4}\)

\(=\left(x+2\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{8055}{4}\ge\frac{8055}{4}\forall x;y\)

Dấu"=" xả ra<=> \(\hept{\begin{cases}\left(x+2\right)^2=0\\\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Vậy.

Trang trước Trang tiếp theo