Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★

Điểm hỏi đáp: 839

Ngày
Điểm

Tổng: 839 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 8

Lượt trả lời trong 3 tháng: 195

Những câu trả lời của ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★:

Vào lúc: 2019-11-02 20:10:29 Xem câu hỏi

đăng cho hay thôi :>>

Vào lúc: 2019-11-02 20:10:11 Xem câu hỏi

biết r :>>

Vào lúc: 2019-11-02 20:02:06 Xem câu hỏi

chị biết làm r

phân tích kiểu của em khó làm đấy

Vào lúc: 2019-11-02 11:55:21 Xem câu hỏi

\(ĐK:x\ge\frac{-1}{2}\)

\(PT\Leftrightarrow x^2+\sqrt{x+2}=x+\sqrt{2x+1}\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+2}\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)=\frac{x-1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+2}}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left[x-\frac{1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+2}}\right]=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy......

Vào lúc: 2019-11-01 17:51:16 Xem câu hỏi

1, these exercises were done well
=>they did these exercises very well
2, this dress must be washed in cold water
=>they must wash this dress in cold water
3, No mistakes have been made in his composition
=>he haven't made any mistake in his composition
4, His painting will be exhibited for the first time by New Arts gallery
=>New Arts gallery will exhibit his painting for the first time.
5, This house was built 100 years ago
=>they built this hou e 100 years ago
6, These artificial flowers are made of silk
=>they make these artificial flowers of silk
7, The lesson are being written by the student now
=>the students are writing the lesson now
8,This job has to be done at once
=>they have to do this job at once
9,These animal at the zoo are fed twice a day
=>they feed these animal at the zoo twice a day
10, The operation is going to be performed by French doctors
=>French doctors are going to perform the operation

Vào lúc: 2019-11-01 17:45:26 Xem câu hỏi

đề nhầm r aa

Sửa lại đi 

:>>

Vào lúc: 2019-11-01 17:44:39 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/97024326380.html

Tham khảo ở link này

Học tốt!!!!!!!!!!

Vào lúc: 2019-11-01 17:40:48 Xem câu hỏi

không dùng làm bằng niềm tin ak ??

Vào lúc: 2019-10-31 15:51:45 Xem câu hỏi

https://123doc.org//document/4366660-de-va-dap-an-thi-hsg-lop-9-mon-hoa-luong-tai-14.htm

Vào link này mà xem

Học tốt!!!!!!!!!

Vào lúc: 2019-10-29 18:34:11 Xem câu hỏi

http://lop10.com/tuyet-ky-bat-dang-thuc-cosi-2477/

Link này có những bài tương tự 

Học tốt!!!

Vào lúc: 2019-10-29 00:57:40 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/92036248714.html

Xem ở link này ( mình gửi cho)

Học tốt!!!!!!!

Vào lúc: 2019-10-29 00:55:07 Xem câu hỏi

Nhẩm nghiệm bằng 2 nên bình phương luôn:>>

ĐK \(x\ge1\)

\(PT\Leftrightarrow x-1=x^4-2x^3-5x^2+6x+9.\)

\(\Leftrightarrow x^4-2x^3-5x^2+5x+10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^3-5x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\left(tm\right)\\x^3-5x-5=0\left(1\right)\end{cases}}\)

Giải (1)

Đặt x=y3 (làm cho nhanh)

Thay vào ta được

\(\left(y^3-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{45}{4}\)

Đến đây tự giải 

Học tốt!!!!!!!!!!

Vào lúc: 2019-10-29 00:41:29 Xem câu hỏi

Xét x=0,x=1 thì thỏa mãn

Xét x khác 0,1

Dùng phản chứng là ra mà "<<

Vào lúc: 2019-10-28 18:43:56 Xem câu hỏi

ClusterWords
/br/bread,brush
/pr/present,president
/bl/blue,block
/cl/ 
climb,class

2) pick out the word which has the stress pattern different from that of the other words

a) A. teacher             B. doctor                C. expect                 D. father

b) A. enjoy                B. listen                  C. adore                  D. detest

Vào lúc: 2019-10-28 18:41:16 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/74292041726.html

Xem ở link này (mình gửi cho)

Học tốt!!!!!!!!!!!!

Vào lúc: 2019-10-28 18:38:45 Xem câu hỏi

Xét \(\Delta=\left(m^2+m+1\right)^2+4\left(m^2-m+1\right)>0\)

=> PT luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

Theo hệ thức Vi-et ta có \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=\frac{m^2+m+1}{m^2-m+1}\\x_1x_2=\frac{-1}{m^2-m+1}\end{cases}}\)

a, \(P=\frac{-1}{m^2-m+1}=\frac{-1}{\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\ge\frac{-1}{\frac{3}{4}}=\frac{-4}{3}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(m=\frac{1}{2}\)

b,Tìm GTNN : lấy S trừ 2

Vào lúc: 2019-10-28 18:19:04 Xem câu hỏi

Áp dụng bổ đề \(\left|a\right|-\left|b\right|\le\left|a-b\right|\)

Ta có \(A=\left|x-\sqrt{2}\right|+\left|y-1\right|\ge\left|x\right|+\left|y\right|-\left(\left|\sqrt{2}\right|+1\right)\)

\(\Rightarrow A\ge5-\sqrt{2}-1=4-\sqrt{2}\)

Mình mới biết làm Min thôi , thông cảm :>>

Vào lúc: 2019-10-28 18:13:01 Xem câu hỏi

I) Viết lại câu nhưng không đổi nghĩa:

1. Mary is the most intelligent in my group

->..No one in my group is more  intelligent than Mary

2. I adore to listen to music

-> I /love listening to music

Vào lúc: 2019-10-28 18:07:00 Xem câu hỏi

a, 3 x 37=111

b, 5 x 21 =105

hoặc 7 x 15 =105

Vào lúc: 2019-10-28 17:50:15 Xem câu hỏi

9x -1=9=91

=> x-1=1

=>x=2

Trang trước Trang tiếp theo