Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★

Điểm hỏi đáp: 1141

Ngày 31 - 05 02 - 06 04 - 06
Điểm 1 0 3

Tổng: 1141 | Điểm tuần: 4 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 113

Những câu trả lời của ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★:

Vào lúc: 2020-05-28 18:25:34 Xem câu hỏi

Đặt \(\frac{x\left(20-x\right)}{20}=a\)

\(\Rightarrow A=\left(\frac{18}{a+4}\right)^2a\)

Áp dụng bđt AM-GM ta có \(\left(a+4\right)^2\ge4.4a=16a\)

\(\Rightarrow A\le\frac{18^2a}{16a}=\frac{81}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi a=4

\(\Rightarrow\frac{\left(20-x\right)x}{20}=4\)

Tự tính tiếp :P

Vào lúc: 2020-05-09 22:53:59 Xem câu hỏi

shitbo

Bài từ lâu, giờ mò lại làm vui ha :)))

Vào lúc: 2020-05-02 00:29:17 Xem câu hỏi

nhân 4 pt2 rồi cộng pt1 là ra

Vào lúc: 2020-05-02 00:06:51 Xem câu hỏi

\(\left(a+b+c\right)^3=\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b-c\right)^2+\left(b+c-a\right)^2+\left(c+a-b\right)^2-\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)-\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)-\left(a+b-c\right)\left(c+a-b\right)\right]\)\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b+c\right)^2-\left(a+b-c\right)^2-\left(b+c-a\right)^2-\left(c+a-b\right)^2+\left(a+b-c\right)\left(b+c-a\right)+\left(b+c-a\right)\left(c+a-b\right)+\left(a+b-c\right)\left(c+a-b\right)\right]=0\)\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[4ac+4bc-2\left(a^2-2ab+b^2\right)-2c^2-\left(a^2-2ac+c^2\right)+b^2-\left(a^2-2ab+b^2\right)+c^2-\left(b^2-2bc+c^2\right)+a^2\right]=0\)\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left[a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ac\right]=0\)

Đến đây bí thật rồi TT

Vào lúc: 2020-04-29 16:36:16 Xem câu hỏi

\(A=1+\frac{5}{n-2}\)(n khác 2)

Để A là phân số tối giản => \(\frac{5}{n-2}\)là phân số tối giản 

=> n-2 là số nguyên chẵn

=> n là số nguyên chẵn và n khác 2

Vào lúc: 2020-04-03 09:52:51 Xem câu hỏi

\(1,VT=2\left(a^3+b^3+c^3\right)+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)\)

Ta có \(a^3+b^3\ge ab\left(a+b\right)\)

              \(b^3+c^3\ge bc\left(b+c\right)\)

            \(c^3+a^3\ge ca\left(c+a\right)\)

Cộng từng vế các bđt trên  ta được

\(VT\ge ab\left(a+b\right)+bc\left(b+c\right)+ca\left(c+a\right)+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)\)

Bây giờ ta cm:

\(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge abc\left(a+b+c\right)\)

Bất đẳng thức trên luôn đúng

Vậy bđt được chứng minh

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c

Vào lúc: 2020-03-31 18:41:39 Xem câu hỏi

\(x^2+y^2=1\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2-2xy=1\)

Áp dụng bđt AM-GM ta có

\(\left(x+y\right)^2-\frac{\left(x+y\right)^2}{2}\le1\)\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^2\le2\Rightarrow0< x+y\le\sqrt{2}\)

Vào lúc: 2020-03-30 11:09:15 Xem câu hỏi

x=(-8)100

y=9100

=> x<y

Vào lúc: 2020-03-22 13:45:56 Xem câu hỏi

Chiều cao của hình thang là:

225,75 x 2 : (12,5 + 30,5 )= 10,5 (m)

Nếu mở rộng đáy lớn thêm 5,2 m thì đáy lớn dài :

30,5 + 5,2 =35,7 (m)

Diện tích hình thang lúc này là

[(35,7 + 12,5 ) x 10,5 ] : 2 = 253, 05 (m2)

Diện tích tăng thêm

253,05-225,75=27,3(m2)

Vào lúc: 2020-03-19 09:59:26 Xem câu hỏi

Ta có \(\left(a-1\right)^2\left(a^2+a+1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow\left(a^2-2a+1\right)\left(a^2+a+1\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^4-a^3-a+1\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^4-a^3+1\ge a\)

\(\Leftrightarrow a^4-a^3+ab+2\ge a+ab+1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{a^4-a^3+ab+2}}\le\frac{1}{\sqrt{ab+a+1}}\)

Tương tự \(\frac{1}{\sqrt{b^4-b^3+bc+2}}\le\frac{1}{\sqrt{bc+b+1}}\)

             \(\frac{1}{\sqrt{c^4-c^3+ca+2}}\le\frac{1}{\sqrt{ca+c+1}}\)

Cộng từng vế các bđt trên ta được

\(VT\le\frac{1}{\sqrt{ab+a+1}}+\frac{1}{\sqrt{bc+b+1}}+\frac{1}{\sqrt{ca+c+1}}\)

Áp dụng bđt Bunhiacopski ta có

\(VT\le\sqrt{3\left(\frac{1}{ab+a+1}+\frac{1}{bc+b+1}+\frac{1}{ca+c+1}\right)}\)\(=\sqrt{3\left(\frac{1}{ab+a+1}+\frac{a}{abc+ab+a}+\frac{ab}{a^2bc+abc+ab}\right)}=\sqrt{3}\)

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1

Vào lúc: 2020-03-19 09:41:24 Xem câu hỏi

\(PT\Leftrightarrow5x^2+x\left(5y-7\right)+5y^2-14y=0\)

\(\Delta=\left(5y-7\right)^2-4.5.\left(5y^2-14y\right)\)

   \(=196-3\left(5y-7\right)^2\)

Để phương trình có nghiệm thì \(\Delta\ge0\Rightarrow\left(5y-7\right)^2\le65\)

Mặt khác \(5y-7\equiv3\left(mod5\right)\)

\(\Rightarrow\left(5y-7\right)^2\equiv4\left(mod5\right)\)

do đó \(\left(5y-7\right)^2\in\left\{4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59,64\right\}\)

mà (5y-7)2 là số chính phưng nên \(\left(5y-7\right)^2\in\left\{4,9,64\right\}\)

Từ đó tính ra

Vào lúc: 2020-03-19 09:32:37 Xem câu hỏi

a)  ( x + 1 ). ( x - 2 ) < 0

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1>0\\x-2< 0\end{cases}}\)hoặc \(\hept{\begin{cases}x+1< 0\\x-2>0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-1< x< 2\left(tm\right)\\2< x< -1\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-03-18 10:45:31 Xem câu hỏi

Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.
Vị trí của trạng ngữ.
+ Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu
+ Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc dấu phẩy khi viết
*Việc tách câu như trên có tác dụng nhấn mạnh ý, biểu thị cảm xúc của người viết về niềm tự hào, tin tưởng vào tương lai của tiếng Việt.

Vào lúc: 2020-03-16 17:53:13 Xem câu hỏi

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng  nhau ta có

\(\frac{a+b}{b+c}=\frac{c+d}{c+a}=\frac{a+b+c+d}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a+b+c+d=0\\a=c\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-03-16 17:50:10 Xem câu hỏi

\(a,\hept{\begin{cases}\left(x-y\right)^2=1\\2x^2+2y^2-2xy-y=0\end{cases}}\)

Xét từng TH với x-y=1 và x-y=-1

\(b,\hept{\begin{cases}\left(x-1\right)\left(y+2\right)=0\\xy-3x+2y=0\end{cases}}\)

Xét từng TH x=1 và y=-2

Vào lúc: 2020-03-15 15:59:38 Xem câu hỏi

Áp dụng bđt AM-GM ta có

\(x^2-xy+y^2\ge x^2+y^2-\frac{x^2+y^2}{2}=\frac{x^2+y^2}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}\le\frac{2\left(x+y\right)}{x^2+y^2}\le\frac{2\sqrt{2\left(x^2+y^2\right)}}{x^2+y^2}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+y^2}}\)

Dấu "=" xảy ra khi x=y=1

Vào lúc: 2020-03-15 11:51:30 Xem câu hỏi

A B C D I R H K J M N O

Gọi M, N lần lượt là chân đường cao hạ từ B,C xuống AC,AB

Ta có \(DH.DA=DB.DC\)(1)

Để chứng minh K là trực tâm tam giác IBC ta chứng minh \(DK.DJ=DB.DC\)hay \(DK.DJ=DH.DA\)

Ta có NC,NA lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của \(\widehat{MND}\)nên

\(\frac{HK}{HD}=\frac{NK}{ND}=\frac{AK}{AH}\)

\(\Rightarrow AK.HD=AD.HK\)

\(\Leftrightarrow HD\left(AD-DK\right)=AD\left(DK-DH\right)\)

\(\Leftrightarrow2.AD.DH=DK\left(DA+DH\right)\)

\(\Leftrightarrow2.AD.DH=2.DK.DJ\)

\(\Rightarrow AD.DH=DK.DJ\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta  có\(DK.DJ=DH.DA\)

=> K là trực tâm của tam giác IBC

Vào lúc: 2020-03-15 11:16:35 Xem câu hỏi

c, Từ a, b => 5 điểm B,O,H,C,D cùng nằm trên đường tròn đường kính OD

Vì tứ giác BHCD nội tiếp \(\Rightarrow ID.IH=IB.IC\)

Vì tứ giác BECF nội tiếp \(\Rightarrow IE.IF=IB.IC\)

\(\Rightarrow ID.IH=IE.IF\)

 

Vào lúc: 2020-03-15 11:07:21 Xem câu hỏi

b, Vì DF//AB nên \(\widehat{DHC}=\widehat{BAC}\)(đồng vị)

mà \(\widehat{BAC}=\frac{1}{2}\widehat{BOC}=\widehat{DOC}\)(góc nội tiếp và góc ở tâm)

\(\Rightarrow\widehat{DOC}=\widehat{DHC}\)hay tứ giác DOHC nội tiếp

\(\Rightarrow\widehat{DHO}=\widehat{DCO}=90^0\)\(\Rightarrow OH\perp DF\)

câu c tí nữa làm :P

Vào lúc: 2020-03-14 09:09:26 Xem câu hỏi

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

      1. A. apricot                    B. lantern                   C. gather                       D. cranberry

      2. A. studied                    B. learned                  C. stopped                    D. watered

      3. A. celebrate                 B. candle                    C. cake                          D. racing

      4. A. attended                  B. happened              C. succeed                    D. reheared

      5. A. prefer                      B. desert                    C. held                D. festival

II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

      1. A. award                      B. drama                    C. actor                         D. hero

      2. A. appear                     B. prepare                 C. allow                      D. happen

      3. A. diverse                    B. serious                  C. special                     D. local

      4. A. order                       B. receive                  C. perform                    D. replace

      5. A. combine                  B. invite                     C. circle                        D. discuss

III. Choose A, B, C or D for each gap in the following sentences.

      1. He forgot to give ------------- before he turned left and got a ket..

A. signal                     B. sign                        C. light                       D. hand

2. Cyclists and motorists have to wear a --------- when they ride a motorbike.

            A. hard hat                 B. cap             C. mask                      D. helmet

      3. We ------------- outside.

A. usedn’t to play            B. usedn’t to played        C. didn’t used to play        D. didn’t use to play

4. She  --------- time in the supermarket.

            A. use to spend             B. used to spend              C. use to spending                 D. used to spending

      5. --------------- I didn’t the film, everybody else seemed to enjoy it.

A. Although                   B. Despite                 C. Nevertheless                 D. However

6. Minh said his English is terrible. -------------, he got a perfect score on his English test.

A. Although                   B. despite                  C. Nevertheless                 D. However

      7. The doctor said that he needs tostop eating meat. -------------, he still eats a hamburger every day for lunch.

A. Although                   B. despite                  C. Nevertheless                 D. However

8. My brother went to work the next day --------- he was still feeling ill.

A. although                    B. despite                  C. nevertheless                  D. However

      9. I’d to talk to you ------------- I know you are busy.

 A. although                   B. despite                  C. nevertheless                  D. however

10. We’re studying now---------there’s an interesting film on TV.

A. although                          B. despite                  C. nevertheless                  D. however

      11. ‘Hi, you look tired.’ ‘___________’

A. I am. I’m totally exhausted.          B. Yes, I’m very excited.        C. You too.          D. No, thanks.

12. My nephew was --------- by the clown.

            A. amuse                    B. amusing                 C. amused                  D. to amuse

     13. A ------------- is a film that tries to make audiences laugh.

A. horror                      B. sci-fi                   C. comedy                  D. documentary

14. We found the plot of the film --------- .

            A. bored                        B. boring                   C. interested                        D. acting

      15. We were ------------- with the latest film of thaty director.

A. satisfy                   B. satisfying              C. satisfactory                       D. satisfied

16. A lot of cultural and  --------- activities are held as part of the Flower Festival in DaLat.(art)

            A. arts                    B. artist                   C. artis                   D. art

      17. It is -------------  to see elephants racing in the Elephant Race Festival in Dak Lak.

A. amaze                    B. amazing                 C. amazed                  D. amazement

18. The biggest prize of the Cannes Film Festival is the Palme d’d Or, which is given ---------the best film.

            A. of                    B. to                       C. with                        D. for

      19. The Saba Parade in Rio Carnival has thousands of samba -------------from various samba schools.

A. perform                 B. performance                     C. performer              D. performers

20. The Academy Awards, commonly --------- as The Oscars, are the most famous film awards in the world.

            A. know                     B. knew                      C. known                   D. be known

      21. All cris said that film was really --------; nevertheless, I was so………. that I saw it from beginning to end.

A. interesting - boring                     B. boring - interesting                     

C. interested - bored                                   D. boring - interested

22.  --------- having a happy ending, the film starts with a terrible accident.

            A. Despite                  B. Although               C. However               D. Nevertheless

      23. In spite of the silly-------------, many people enjoyed that comedy.

A. actor                        B. scene                   C. character               D. plot

24. Although the acting is wonderful, the ending is very--------- .

            A. exciting                       B. fantas                      C. interesting                 D. boring

      25. They spend a huge amount of money on the film;……...., it was not a big success.

A. although                       B. however                     C. but             D. because

26.  --------- he is a famous actor, he has failed in his recent films.

            A. Although                     B. Despite                    C. However                   D. Because

      27. Who is going to------------- the Oscar for Best Actor this year?

A. get                     B. take                   C. win                       D. pass

28. The film Titanic was the most successful - it --------- $1,750 million and ……… eleven Oscars.

            A. did - got                B. made - won                       C. won - made                       D. got - did

      29. Charlie Chaplin was the most famous ------------- of the silent films.

A. star                    B. acting                    C. plot                   D. scene

30. Cameron Diaz and Julia Robert are the best-paid actresses-both --------- $20 million for their last films.

            A. took                       B. did                      C. paid                     D. earn

Trang trước Trang tiếp theo