Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ʚTrần Hòa Bìnhɞ

Điểm hỏi đáp: 747

Ngày
Điểm

Tổng: 747 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của ʚTrần Hòa Bìnhɞ:

Vào lúc: 2019-10-25 20:18:16 Xem câu hỏi

Câu 1 : Vì Thanh kiếm này thể hiện cho sự đoàn kết của mọi người dù là người sông nước hay người rừng thì vẫn cùng nhau hợp sức đánh lại giặc ngoại xâm

Vào lúc: 2019-09-28 19:35:30 Xem câu hỏi

mk viết lại đề nek đề là tìm x ak

\(3x-3^{500}=8\times3^{500}\)

Vào lúc: 2019-09-28 19:33:35 Xem câu hỏi

\(3^x+10=13\times7\)

\(\Rightarrow3^x=91-10\)

\(\Rightarrow3^x=81=3^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vào lúc: 2019-09-28 19:25:51 Xem câu hỏi

Gọi số đó là x

Ta có : \(x\times3+6=x\times4\)

\(\Rightarrow6=4\times x-3\times x\)

\(\Rightarrow x=6\)

Vậy số cần tìm là 6

Vào lúc: 2019-09-27 19:38:33 Xem câu hỏi

Gọi số đó là x

=> x.3+6=x.4

=> 6=4.x-3.x

=> 6 = x

=> x= 6

Vào lúc: 2019-09-24 19:40:47 Xem câu hỏi

3 giờ 24 phút = 204 phút

Vào lúc: 2019-09-23 19:50:47 Xem câu hỏi

b) \(93\times32+14\times16\)

\(=93\times16\times2+14\times16\)

\(=16\times\left(93\times2+14\right)\)

\(=16\times200\)

\(=3200\)

Vào lúc: 2019-09-23 19:39:50 Xem câu hỏi

a) \(86\times15+150\times1,4\)

\(=86\times15+15\times10\times1,4\)

\(=86\times15+15\times14\)

\(=15\times\left(86+14\right)\)

\(=15\times100\)

\(=1500\)

Vào lúc: 2019-09-22 20:09:28 Xem câu hỏi

Những cây cần nhiều nước : ngô, cải , đậu, lúa,....

Những cây cần ít nước : xương rồng, vừng, lạc,....

Vào lúc: 2019-09-22 20:07:00 Xem câu hỏi

Khi cung cấp đủ nước, đúng lúc cây sẽ có điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, đạt hiệu quả năng suất cao. nước rất cần cho các hoạt động sống của cây, góp phần tạo nên các cơ quan trong thực vật…

Vào lúc: 2019-09-22 20:06:28 Xem câu hỏi

Nước là dung môi tốt nhất cho các phản ứng xảy ra trong môi trường nội bào, sự hoà tan các chất, cần cho quá trình quang hợp... khi các phản ứng biến dưỡng xảy ra một cách thuận lợi, cây được cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì cây sẽ phát triển tốt.

Vào lúc: 2019-09-22 20:03:32 Xem câu hỏi

Vợ : phu nhân

Chồng : phu quân

Vợ chồng : phụ mẫu, cha mẹ, phu thê 

Huynh đệ : anh em

Thiếu nhi : trẻ con 

Vào lúc: 2019-09-19 20:00:18 Xem câu hỏi

\(\frac{6}{7}=\frac{24}{28}\)

\(\frac{2}{5}=\frac{24}{60}\)

\(\frac{8}{9}=\frac{24}{27}\)

Vào lúc: 2019-09-19 19:57:35 Xem câu hỏi

\(\frac{aaa}{a}=111\)

Vào lúc: 2019-09-19 19:55:04 Xem câu hỏi

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2.8+9.6.7.10= 3810 Chắc vậy :V

Vào lúc: 2019-09-18 19:26:35 Xem câu hỏi

gi đông , gác ba ga , ...

Vào lúc: 2019-09-18 19:25:21 Xem câu hỏi

Số xe để chở hết 1200 học sinh là :

\(1200\div45\approx27xe\)

Đáp số : ...

Vào lúc: 2019-09-18 19:22:16 Xem câu hỏi

có nha bạn

Vào lúc: 2019-09-18 19:20:02 Xem câu hỏi

Số sản phẩm ngày thứ 2 làm được là :

\(32\times\frac{3}{4}=24\) ( Sản phẩm )

Tổng số sản phẩm cả 2 ngày làm được là : 

\(32+24=56\)( Sản phẩm )

Đáp số : ....

Vào lúc: 2019-09-17 21:15:02 Xem câu hỏi

tiếng việt

Trang trước Trang tiếp theo