Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

_Trang_

Điểm hỏi đáp: 45

Ngày
Điểm

Tổng: 45 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 25

Những câu trả lời của _Trang_:

Vào lúc: 2020-05-03 23:22:12 Xem câu hỏi

\(\frac{3}{9}\times\frac{114}{79}+\frac{3}{9}\times\frac{44}{79}\)

\(=\frac{3}{9}\times\left(\frac{114}{79}+\frac{44}{79}\right)\)

\(=\frac{3}{9}\times2\)

\(=\frac{2}{3}\)

Vào lúc: 2020-05-03 23:11:41 Xem câu hỏi

Chu vi hình vuông là:

145 x 4 = 580 (cm)

Diện tích hình vuông là:

145 x 145 = 21025 (cm2)

Đáp số: ...

Vào lúc: 2020-05-03 23:07:26 Xem câu hỏi

1. Were you born in 2000?

2. Did Nguyen go to your house last week?

3. Was her mother a docter 4 years ago?

5. Did you go out with your friends yesterday?

6.  Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? 

7.  Did Khai visit Ho Chi Minh Museum with his class last weekend? 

8. Did he miss the train yesterday?

9. Did Thien take part in this festival in my country?

10. Did you go to the park or cinema yesterday?

11. Did you stay at home with her this afternoon?

12. Did you TFBOYS?

13. Was your brother sick last day?

14. Did your family go camping last month?

15. Did you go to school on time yesterday?

16. Were she an engineer last year?

17. Did Peter have breakfast this morning?

18. Did her mom give her a beautiful bag last year?

19. Did you make it 3 years ago?

20. Were you a famous writer 6 years ago?

Vào lúc: 2020-04-23 09:36:53 Xem câu hỏi

Năm ngoái chắc làm xong lâu lắm rồi :)) Làm muộn quá :)

Vào lúc: 2020-04-03 22:11:15 Xem câu hỏi

Cái này chắc đề bị lỗi đó bạn! Mình nhớ lúc mình gõ đề là đúng, giờ nó ra một kiểu khác hoàn toàn lun! Đề sai mất rồi!

#Dẫu sao cũng cảm ơn bạn nha!

Vào lúc: 2020-03-16 18:00:37 Xem câu hỏi

a) 9km 364m = 9,364km
b) 16kg 536g = 16,536kg
c) 2 phút 30 giây = 2,5 phút
d) 45 cm 7 mm = 45,7 cm

Bài 3: 

a) x : 4,7 = 12,8                  

<=> x = 12,8 x 4,7

<=> x = 60,16

b) X x 7,5 = 12

<=> X = 12 : 7,5

<=> X = 1,6

Vào lúc: 2020-03-16 09:54:39 Xem câu hỏi

Chắc lúc đó cập nhật ảnh ko đc, sorry mấy bạn nha! Không cẩn trả đâu! :))

Vào lúc: 2020-03-14 13:41:10 Xem câu hỏi

Àm có một bữa mình bị vậy nên hỏi thôi, giờ thì được rồi! :))

Vào lúc: 2020-03-14 09:41:42 Xem câu hỏi

1.

A. reporter            B. collector            C. gardener          D. newspaper

2.

A. stamp              B. album                   C. collector        D. mountain

3.

A. skating                B. climbing           C. gardening           D. horse-riding

4.

A. hate                      B. enjoy                C. love              D.

5.

A. unusual                  B. favourite          C. popular          D. common

#Không chắc lắm, sai thì nhắc hey!

Vào lúc: 2020-03-14 09:37:30 Xem câu hỏi

A.Góc nhọn lớn hơn góc vuông

B.Góc bẹt nhỏ hơn góc tù

C.Góc tù lớn hơn góc vuông

D.Góc nhọn lớn hơn góc tù

Vào lúc: 2020-03-02 17:29:09 Xem câu hỏi

vậy à, có 1 lần thấy qua bl trên youtube, thấy 1 người nói con số 666 là may mắn nên mới hỏi thế thôi! :))

Vào lúc: 2020-02-16 15:21:18 Xem câu hỏi

11. My hometown is small and quiet.

-> How is your hometown?

12. He often waters flowers in the morning .

-> What does he often do in the morning?

13. Nga will take a boat trip around the islands  tomorrow .

-> What will Nga do tomorrow?

14. I am reading Cinderella.

-> Which story are you watching? (Câu này không chắc chắn lắm, nếu sai thông cảm hey!)

15. My brother’s favourite book is the story of Mai An Tiem .

-> What is your brother favourite book?

16. The main character is brave and strong .

-> How is the main character?

17. The peacocks moves beautifully when we were there .

-> What do the peacocks do when we were there? (Mà đề câu này thấy ko đúng lắm, sao trước when là HTĐ, sau when lại QKĐ??)

18. we had science and geography yesterday .

-> What did you have yesterday?

19. I did my homework before I went to bed last night.

What did you do before you go to bed last night?

20. My mother will buy a new bicycle next month .

-> When will your mother buy a new bicycle?

Vào lúc: 2020-02-13 22:18:48 Xem câu hỏi

valentine như bao ngày thui, cũng ko chán vì quen rồi...

Vào lúc: 2020-02-13 22:09:13 Xem câu hỏi

Bạn đăng link trên câu hỏi ý, chứ câu tl ko copy link để tìm được đâu~

Vào lúc: 2020-01-30 15:43:32 Xem câu hỏi

A = 13 + 23 + 33 + ... + 1003 = (1 + 2 + 3 +...+ 100)3

Nếu vậy thì quá dễ dàng rồi còn gì, mik nghĩ chắc ko phải đâu

Vào lúc: 2020-01-30 15:35:30 Xem câu hỏi

Ừ! Và mik ko hỉu là từ bước 2 sao bạn làm đc bước 3 vậy, cụ thể hơn đc ko?

Vào lúc: 2020-01-30 15:23:52 Xem câu hỏi

Câu 1 hình như sai phải ko bạn, sao từ phép nhân sang phép cộng dễ thế?

Vào lúc: 2020-01-29 20:56:04 Xem câu hỏi

Đg làm đây nè, bài tập ngập mặt lun! Nhìn mà ngán~

Bạn vào vietjack đi, có hết đó!

Vào lúc: 2020-01-27 20:34:41 Xem câu hỏi

Đừng lo ế bé ưi, nỏ ai ứng đâu! Ra chỗ khác mà kiểm, ở đây là học!!

_Cấm đăng linh tinh_

Vào lúc: 2020-01-27 20:05:15 Xem câu hỏi

% phải so sánh với 1 cái khác nữa chứ

40000 + 40000 = 80000

Trang trước Trang tiếp theo