Khi xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp 4A, cô giáo nhẩm tính: nếu xếp 4 bạn một bàn thì thừa 2 bạn không có chỗ ngồi; Nhưng nếu xếp 5 bạn một bàn thì lại thừa ra 2 bàn. Cuối cùng thì cô xếp 4 bạn môt bàn và 2 bạn thừa ra cô xếp vào hai bàn đầu. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn?

---------------

Bạn trình bày lời giải vào Ô Gửi Ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 16/12/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mang vào Thứ Bảy ngày 17/12/2015.

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay về sớm nhất; Các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Hồ Thu Giang, Trường THCS Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

2. Minh Triều, Trường THPT ChuyênTrần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận

3. Lê Khánh Loan

4. Bùi Quỹ, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến, Huyện Duy Tiên - Hà Nam

5. Phạm Ngọc Minh, Trường Tiểu học Trung Tự, Quận Đống Đa - Hà Nội

-----------------

Xem đáp án

Đáp án của bạn Bùi Quỹ (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Với mỗi bàn còn lại, mỗi bàn có 4 bạn, Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào để có mỗi bàn 5 bạn ngồi thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn (vì có 2 bàn trống).

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }