Tính tổng vô hạn sau:

\(1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+...\)

---------------

Các bạn trình bày lời giải vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/11/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 14/11/2015

---------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyễn Ngọc Quý, Trường THCS Eahu, Huyện Cư Kuin - Đăk Lăk

2. Trần Anh Tuấn, Trường THCS Bạch Liêu, Huyện Yên Thành - Nghệ An

3. Minh Triều, Trường THCS Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

4. Hồ Thu Giang, Trường THCS Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

---------------

Xem đáp án

Đáp án

Bài giải qua 3 bước như sau:

Bước 1: Xét mẫu số của số hạng tổng quát trong tổng trên:

      S = 1 + 2 + ... + (n - 1) + n                     ( * )

      Khi viết S theo thứ tự ngược lại la có:

      S = n + (n - 1) + ... + 2 + 1                     ( ** )

     Cộng vế với vế của ( * ) và ( ** ) ta có:

     S + S = [1 + n] + [2 + (n - 1)] + ... + [(n - 1) + 2] + [n + 1]

     2 . S = [n + 1]   + [n + 1] +   . . .    + [n + 1]       + [n + 1]     (Tổng có n số hạng [n + 1] )

     2 . S = n.(n + 1)

  => S = n.(n + 1)/2

  => Số hạng tổng quát của tổng đã cho là:

     \(\frac{1}{1+2+...+n}=\frac{1}{\frac{1}{2}.n.\left(n+1\right)}=\frac{2}{n\left(n+1\right)}\)

Bước 2: Ta có nhận xét:

    \(\frac{2}{n\left(n+1\right)}=2.\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right]=\frac{2}{n}-\frac{2}{n+1}\)

  =>  \(\frac{1}{1+2+...+n}=\frac{2}{n}-\frac{2}{n+1}\)                     ( *** )

Bước 3:  Thay n = 1, 2, ... vào ( *** ) ta được các đẳng thức tương ứng:

     \(\frac{1}{1+2}=\frac{2}{2}-\frac{2}{3}\)

     \(\frac{1}{1+2+3}=\frac{2}{3}-\frac{2}{4}\)

     \(\frac{1}{1+2+3+4}=\frac{2}{4}-\frac{2}{5}\)

     .   .   .   

Cộng các vế với nhau ta được:

        \(1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+...\)

  \(=1+\left[\left(\frac{2}{2}-\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{4}\right)+\left(\frac{2}{4}-\frac{2}{5}\right)+...\right]\)

  \(=1+\left[\frac{2}{2}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{2}{4}+\frac{2}{4}-\frac{2}{5}+...\right]\)

  \(=1+\frac{2}{2}=2\)

Vậy tổng đã cho có kết quả bằng 2.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }