Tính tổng vô hạn sau:

\(1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+...\)

---------------

Các bạn trình bày lời giải vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 13/11/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 14/11/2015

---------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyễn Ngọc Quý, Trường THCS Eahu, Huyện Cư Kuin - Đăk Lăk

2. Trần Anh Tuấn, Trường THCS Bạch Liêu, Huyện Yên Thành - Nghệ An

3. Minh Triều, Trường THCS Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

4. Hồ Thu Giang, Trường THCS Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

---------------