Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Quý. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Quý

Nguyễn Ngọc Quý
.

Luyện toán

65 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 6770

Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 16:46:39
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:44:25
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:41:22
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:37:48
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:35:17
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:33:15
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:31:07
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:06:41
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 16:03:44
Nguyễn Ngọc Quý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 07:16:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Quý làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-21 20:47:31