Bài toán 66

Một tam giác được chia thành bốn phần bởi hai đường thẳng (như hình vẽ). Diện tích của 3 phần có hình tam giác là 3 m2; 7m2; 7m2. Tính diện tích phần còn lại?

3 7 7 ? A B C M N O

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án của các bạn và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 4/9/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 5/9/2015.

--------------------

Chúc mừng các bạn sau đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyen Linh, Trường THCS Hương Lung, Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

2. Huy Anh Lê, Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

3. LeVo HoaiNam, Trường THCS Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

4. Lê Quang Vinh, Trường Tiểu học Đ Phú Mỹ, Huyện Phú Tân - An Giang

5. Nguyễn Ngọc Anh Minh, Trường THCS Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định - Nam Định


387 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm