Có 4 hộp quà được bọc kín có nhãn bên ngoài lần lượt là A, B, C và D. Chúng có kích thước giống hệt nhau nhưng có khối lượng đôi một khác nhau. Với một chiếc cân hai đĩa (không có quả cân), bạn hãy nêu cách cân với số lần cân ít nhất để xếp các hộp quà đó theo thứ tự khối lượng tăng dần?

-----------

Ba bạn có lời hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 7/8/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 8/8/2015.

--------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ, đúng và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Bui Dang Kien, Trường Tiểu học Hưng Long, Huyện Ninh Giang - Hải Dương

2. Đào Đức Mạnh, Trường THCS Nguyễn An Ninh, Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh

3. Hồ Thị Hải Yến, Trường THCS Hồ Xuân Hương, Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

4. Ngụ Hoàng Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

--------------------

Xem đáp án

Đáp án của bạn Đào Đức Mạnh.

B1: Cân 2 hộp quà bất kì, vì các hộp có khối lượng đôi một khác nhau nên khi cân thì dĩa cân chứa hộp quà nào bị đẩy lên thì nhẹ hơn.

B2: Cân 2 hộp còn lại, dĩa cân chứ hộp quà nào nhẹ hơn thì bị đẩy lên.

B3: Cân 2 hộp nhẹ (hộp nhẹ sau khi cân ở B1 và hộp nhẹ sau khi cân ở B2), dĩa cân của hộp quà nào đẩy lên thì hộp đó nhẹ nhất.

B4: Cân 2 hộp nặng (hộp nặng sau khi cân ở B1 và hộp nặng sau khi cân ở B2), dĩa cân của hộp nào bị đẩy xuống thì hộp đó nặng nhất.

B5: Cân 2 hộp còn lại (hộp nặng hơn trong lần cân thứ 3 và hộp nhẹ hơn trong lần cân thứ 4), dĩa cân nào chứa hộp quà nào bị đẩy lên thì hộp đó nặng thứ ba và hộp còn lại bị đẩy xuống thì nặng thứ hai.

Như vậy, hộp nặng hơn ở lần cân thứ 4 là hộp nặng nhất, hộp nặng hơn ở lần cân thứ 5 là hộp nặng thứ nhì, hộp nhẹ hơn ở lần cân thứ 5 nặng thứ ba và hộp nhẹ hơn ở lần cân thứ 3 là hộp nhẹ nhất.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }