Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bui dang kien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bui dang kien

Bui dang kien
olm trả điểm hỏi đáp cho tao ngay

Điểm thi

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:17:10
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:11:25
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:07:39
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:19:55
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:05:39
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:09:04
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 05:44:22
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-26 05:57:48
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:22:41
Bui dang kien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:25:05