A B C M N O P

Cho tam giác ABC, trên AB và AC lấy điểm M và N sao cho M là trung điểm của AB và NA = \(\frac{1}{2}\) NC (xem hình vẽ). Nối BN và CM cắt nhau tại O. Nối AO kéo dài cắt BC tại P. Tính tỉ số \(\frac{PB}{PC}\) ?

------------

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 31/7/2015. Câu đố tiếp theo lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 1/8/2015.

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyễn Hoài Ngọc, Trường THCS Sông Lô, Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

2. Ngô Văn Đăng, Trường THCS Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

3. ho loi, Trường Tiểu học Tây Đằng B, Huyện Ba Vì - Hà Nội

4. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

------------