A B C M N O P

Cho tam giác ABC, trên AB và AC lấy điểm M và N sao cho M là trung điểm của AB và NA = \(\frac{1}{2}\) NC (xem hình vẽ). Nối BN và CM cắt nhau tại O. Nối AO kéo dài cắt BC tại P. Tính tỉ số \(\frac{PB}{PC}\) ?

------------

Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 31/7/2015. Câu đố tiếp theo lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 1/8/2015.

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Nguyễn Hoài Ngọc, Trường THCS Sông Lô, Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

2. Ngô Văn Đăng, Trường THCS Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

3. ho loi, Trường Tiểu học Tây Đằng B, Huyện Ba Vì - Hà Nội

4. Nguyễn Anh Kim Hân, Trường Tiểu học Tam Quan 1, Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

------------

Xem đáp án

Đáp án

Kí hiệu S là diện tích tam giác.

Ta có: \(\frac{S_{OAC}}{S_{OBC}}=\frac{S_{OAM}}{S_{OBM}}\) ( vì cùng bằng tỉ số đường cao hạ từ A xuống CM / đường cao hạ từ B xuống CM)

Mà \(\frac{S_{OAM}}{SOBM}=\frac{MA}{MB}=1\) (Vì hai tam giác OAM và OBM có chung đường cao hạ từ O xuống BC)

=> \(\frac{S_{OAC}}{S_{OBC}}=\frac{S_{OAM}}{S_{OBM}}=\frac{MA}{MB}=1\)   (1)

Tương tự ta có:

\(\frac{S_{OAB}}{S_{OBC}}=\frac{S_{OAN}}{S_{OCN}}=\frac{NA}{MC}=\frac{1}{2}\)       (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

        \(S_{OAC}=S_{OBC}\)

        \(S_{OAB}=\frac{1}{2}S_{OBC}\)

=> \(\frac{S_{OAB}}{S_{OAC}}=\frac{\frac{1}{2}S_{OBC}}{S_{OBC}}=\frac{1}{2}\)

Mặt khác ta cũng có:

\(\frac{S_{OAB}}{S_{OAC}}=\frac{S_{OPB}}{S_{OPC}}=\frac{PB}{PC}\)

=> \(\frac{PB}{PC}=\frac{S_{OAB}}{S_{OAC}}=\frac{1}{2}\)

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }