Đầu năm đội văn nghệ của một trường tiểu học có số bạn nam bằng \(\frac{4}{5}\) số bạn nữ. Sang học kỳ II có thêm 9 bạn nam được bổ sung vào đội văn nghệ nên lúc này số bạn nữ lại bằng \(\frac{4}{5}\) số bạn nam. Hỏi đầu năm học đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

-----------------

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Bình luận phía dưới. Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 15/5/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 16/5/2015.

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất, các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Thành Đạt, Trường Tiểu học Hải Nam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Tài Nguyễn Tuấn, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Lê Tự Nguyên Hào, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-----------------

Xem đáp án

 

Đáp án

Ta có nhận xét: số học sinh nữ không thay đổi.

Đầu năm, số học sinh nam bằng \(\frac{4}{5}\) số học sinh nữ.

Học kỳ II, thêm 9 bạn nam thì số học sinh nữ bằng \(\frac{4}{5}\) số học sinh nam.

⇒ Học kỳ II, số học sinh nam bằng \(\frac{5}{4}\) số học sinh nữ.

⇒ Phân số ứng với 9 bạn nam là:

\(\frac{5}{4} - \frac{4}{5} = \frac{9}{20} \) (số học sinh nữ)

\(\frac{9}{20}\) số học sinh nữ = 9

⇒ Số học sinh nữ = 9 x \(\frac{20}{9}\) = 20 (học sinh)

⇒ Số học sinh nam đầu năm = 20 x \(\frac{4}{5}\) = 16 (học sinh)

Đáp số: Nam: 16 học sinh; Nữ: 20 học sinh

Chú ý: đối với bài dang này, trước hết phải xác định đại lượng bất biến (số học sinh nữ), sau đó biểu diễn các đại lượng khác (số học sinh nam đầu năm và cuối năm) qua đại lượng bất biến rồi tìm đại lượng bất biến này.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }