Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng \(\frac{1}{5}\) và thương của chúng cũng bằng \(\frac{1}{5}\) (Đây là bài toán lớp 4.)

-------------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 13/2/2015. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 14/2/2015.

-------------------

Chúc mừng năm bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. (các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.)

1. ffffffffg

2. Trương Quang Đạt, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum

3. Lê Thị Quỳnh Anh, Trường Phổ thông Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

4. A Toi Mua, Trường Tiểu học Tân Lập, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

5. Nguyen Duc Hieu, Trường Tiểu học Bích Sơn, Huyện Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

-------------------

Xem dáp án

Đây là bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ.

Đáp án (của bạn Nguyen Duc Hieu):

Vì thương hai số là \(\frac{1}{5}\) nên nếu coi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai là 5 phần.

Biểu diễn hai số bằng sơ đồ đoạn thẳng sau (chú ý hiệu của chúng là 1/5):

Số thứ nhất Số thứ hai Hiệu: 1/5

Vậy hiệu giữa chúng là 4 phần và tương ứng với \(\frac{1}{5}\)

=> 1 phần là: \(\frac{1}{5}\) : 4 = \(\frac{1}{20}\)

Vậy Số thứ nhất là: \(\frac{1}{20}\) 

       Số thứ hai là: \(\frac{1}{20}\) x 5 = \(\frac{1}{4}\)

Đáp số: \(\frac{1}{20}\) và \(\frac{1}{4}\)

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }