Bài toán 277

Văn phòng làm việc của OLM có 15 người. Hỏi rằng trong văn phòng OLM có thể có 8 người ít hơn 26 tuổi và 12 người nhiều hơn 22 tuổi được không?  

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 27/9/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 27/9/2019. 

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Đáp án:
Vì chỉ có 15 người, mà trong đó có 8 người ít hơn 26 tuổi và 12 người nhiều hơn 22 tuổi nên số người được đếm hai lần là:
(8 + 12) - 15 = 5 (người)
Đây chính là số người có độ tuổi ít hơn 26 tuổi và nhiều hơn 22 tuổi.
Số người từ 26 tuổi trở lên là:
15 - 8 = 7 (người)
Số người từ 22 tuổi trở xuống là:
15 - 12 = 3 (người)
Số người ít hơn 26 tuổi là:
3 + 5 = 8 (người)
Số người nhiều hơn 22 tuổi là:
5 + 7 = 15 (người)
Vậy có thể có 8 người ít hơn 26 tuổi và 12 người trên 22 tuổi.


88 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm