Chúc mừng 4 bạn sau đã có đáp án đúng, các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

1. Lê Khánh Loan

2. Trần Lê Huy Bình, Trường Tiểu học Thạch Văn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

3. Kunboy 03, Trường THCS Lê Quý Đôn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

4. Nguyễn Vũ Hoàng, Trường Tiểu học Đặng Văn Bất, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 15/11/2014.

------------------------------ 

Câu hỏi chính: Một nhà máy sản xuất bia có chính sách thu hồi vỏ chai bia như sau: Cứ 03 vỏ chai bia thì đổi được 01 chai bia mới. Một quán nhậu gần đó nhập bia của nhà máy bia này để bán cho khách hàng (tất cả khách hàng uống bia xong đều phải để lại vỏ chai cho quán). Đợt đầu tiên, Quán bia xuất tiền nhập 180 chai bia về bán. Vì gần nhà máy bia nên hàng ngày chủ quán cho nhân viên đem đổi vỏ chai lấy chai bia mới về bán, đến khi nào sử dụng hết số bia và số vỏ bia của đợt trước thì mới xuất tiền nhập bia đợt sau. Hỏi cần phải bán bao nhiêu chai bia cho khách thì Quán bia đó mới phải xuất tiền nhập bia đợt hai?

Câu hỏi phụ: Theo bạn, trong số 100 bạn đầu tiên trả lời cho câu hỏi chính ở trên, có bao nhiêu bạn có đáp số đúng?   

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 14 / 11 / 2014. Bắt đầu từ tuần này, Online Math sẽ tặng 1 tháng VIP cho 03 bạn có câu trả lời đúng nhất cho cả Câu hỏi chính và Câu hỏi phụ. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 15 / 11 / 2014.

------------------------------------------

Xem đáp án

Đáp án:

Cách 1: 

- Ban đầu có 180 chai, bán hết được 180 vỏ chai

- Đem 180 vỏ chai đến nhà máy, mượn nhà máy bia thêm 90 vỏ chai (hoặc ghi nợ 90 vỏ chai) để được 180 + 90 = 270 vỏ chai, đổi số vỏ này được 270 : 3 = 90 chai bia, đem 90 chai bia về bán, bán xong lấy 90 vỏ trả lại nhà máy.

- Tổng cộng quán bia bán được: 180 + 90 = 270 chai bia.

   Đáp số: 270 chai bia.

Cách 2: (Đáp án của bạn Lê Khánh Loan): 

- Ban đầu có 180 chai bia

- Bán hết 180 chai bia thì đổi được : 180 : 3 = 60 chai bia

- Bán hết 60 chai bia đổi được : 60 : 3 = 20 chai bia

- Bán 20 chai bia đổi được : 20 : 3 = 6 chai bia, dư 2 chai; số chai bia còn 6 + 2 = 8 chai 

- Bán 8 chai bia đổi được : 8 : 3 = 2 chai bia, dư 2 chai; số chai bia còn là: 2 + 2 = 4  chai bia 

- Bán 4 chai bia đổi được : 4 : 3 = 1 chai bia dư 1 chai; số chai bia còn lài: 1 + 1 = 2 chai bia.

- Bán nốt 2 chai được 2 vỏ. Mượn 1 chai bán cho khách được 1 vỏ : 2 vỏ + 1 vỏ = 3 vỏ đổi được 1 chai trả lại cho nhà máy.

   Như vậy tổng số chai bia bán được cho khách là: 180+60+20+6+2+1+1=270 (chai bia)

   Đáp số: 270 chai bia.

Câu hỏi phụ: 100 bạn đầu tiên chỉ có 3 bạn trả lời đúng.

Vì chỉ có 4 bạn có trả lời đúng cho câu hỏi chính nên cả 4 bạn đều được khen thưởng trong tuần này.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }