Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 126

Trên hình vẽ là các que diêm đã được xếp thành hai hình vuông. Hãy thay đổi ví trị của của 3 que diêm để được xếp được 3 hình vuông. (Có thể xoay que diêm nhưng không xếp chồng lên nhau hoặc làm gãy các que diêm)

TenAnh1 B = (5.22, 1.1) B = (5.22, 1.1) B = (5.22, 1.1) C = (1.36, -1.62) C = (1.36, -1.62) C = (1.36, -1.62) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28)

--------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi bình luận phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 04/11/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào tối Thứ Sáu ngày 04/11/2016.

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

--------- 

Đáp án:

Có nhiều cách để thay đổi. Một trong số đó là:

TenAnh1