Bài toán 126

Trên hình vẽ là các que diêm đã được xếp thành hai hình vuông. Hãy thay đổi ví trị của của 3 que diêm để được xếp được 3 hình vuông. (Có thể xoay que diêm nhưng không xếp chồng lên nhau hoặc làm gãy các que diêm)

TenAnh1 B = (5.22, 1.1) B = (5.22, 1.1) B = (5.22, 1.1) C = (1.36, -1.62) C = (1.36, -1.62) C = (1.36, -1.62) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28) D = (6.9, 1.28)

--------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi bình luận phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 04/11/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào tối Thứ Sáu ngày 04/11/2016.

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

--------- 

Đáp án:

Có nhiều cách để thay đổi. Một trong số đó là:

TenAnh1

 


296 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm