Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với doan trung hieu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

doan trung hieu

doan trung hieu
Chào các bạn đã đến thăm nhà của mình hi hi (*_*)hì hì

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-15 15:10:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-15 15:00:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-15 14:51:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 10:21:11

Luyện toán

19 -Trung bình 8.73 - Tổng điểm 2357

doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 11:11:32
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 16:00:26
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 18:51:45
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 10:55:07
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 19:02:12
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 14:48:15
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 14:36:11
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 16:04:01
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 15:19:26
doan trung hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 11:05:53