Địa lý 12

Địa lý 12

Khoá học "Địa lý 12" cung cấp cho giáo viên và học sinh các bài giảng nằm trong chương trình địa lý 12. Bên cạnh đó, khoá học còn cung cấp các tài liệu liên quan như đề thi, sơ đồ tư duy, câu hỏi luyện tập... nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh.

#Lớp 12 | olm-2.1609779