Tìm số ghi ở trên bìa

Ba người A, B, C chơi một trò chơi với ba tấm bìa ghi các số tự nhiên a, b, c trong đó a > b > c > 0. Mỗi lượt, các tấm bìa được chia cho ba người, mỗi người nhận được một số điểm là số ghi trên tấm bìa. Sau n lượt (n > 1) thì A được 19 điểm, B được 11 điểm, C được 9 điểm và trong lượt thứ n thì C nhận được tấm bìa ghi số a.

loading...

Hãy tìm số a, b, c được ghi trên tấm bìa.

🔹 Các bạn nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn

🔹 Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào 11:00 ngày 10/11/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào 17 giờ cùng ngày.