Theo Nostradamus, một nhà bào chế thuốc, một nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp (1503-1566), "năm đặc biệt" là những năm được viết theo hệ thập phân có dạng \(\overline{abcd}\) và thỏa mãn \(\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}\). Đồng thời giả sử rằng nếu \(c = 0\) thì \(\overline{0d}\) biểu thị số có một chữ số \(d\). Ví dụ, năm \(1208\) là "đặc biệt" vì \(12+08=20\). Năm "đặc biệt" gần nhất sau năm \(2006\) sẽ là năm nào?

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/2/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/2/2023.