Write about the following topic:

In many parts of the world, water sources are becoming more polluted. What are the consequences of this problem? What can be done to combat it?

Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

----------------------------------

Các bạn trình bày bài viết đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. Giải Nhất trị giá 100.000 đồng thuộc về bạn có bài viết hay nhất (dựa theo số voting stars của các bạn + đánh giá từ ban chuyên môn OLM). Giải Nhì trị giá 50.000 đồng và giải Ba được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào vào Thứ Sáu ngày 23/04/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 23/04/2021.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 28!

----------------------------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.