Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-11-23 11:41:48
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-23 11:47:00
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-11-26 16:28:54
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 22:32:06
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-12-01 16:23:03
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-12-02 10:02:06
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 10:47:38
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-12-23 16:01:50
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-12-24 16:14:25
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-12-29 23:26:06
Nguyễn Hoàng Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-12-30 10:23:47

Điểm thi