Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм

Điểm hỏi đáp: 325

Ngày
Điểm

Tổng: 325 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 74

Những câu trả lời của đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм:

Vào lúc: 2020-04-14 20:13:37 Xem câu hỏi

Trả lời

C1- A

C2-C

Vào lúc: 2020-04-04 21:11:41 Xem câu hỏi

là 3dm

Vào lúc: 2020-03-28 20:13:14 Xem câu hỏi

Trả lời:

Do số gà và thỏ bằng nhau nên gọi số gà , thỏ là x

Gà có 2 chân, thỏ có 4 chân nên ta có sơ đồ:

2.x + 4.x = 24

<=> x. ( 2 +4 ) =24

<=> 6x = 24

<=> x = 24 : 6 =4 ( con )

Vậy, số gà và số thỏ đều là 4 con

#Học tốt

Vào lúc: 2020-03-23 16:15:12 Xem câu hỏi

Trả lời:

A có điện tích âm ( - )

B có điện tích dương ( + )

C có điện tích âm ( - )

hoặc ngược lại

A có điện tích dương ( +)

B có điện tích âm ( - )

C có điện tích dương ( + )

Kết luận: A và C có cùng dấu điện tích và khác với dấu của B

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-22 15:00:50 Xem câu hỏi

Trả lời:

a, 22 + 33 =55

b, 55 +45 = 100

c, 9 +9 =18

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-20 21:39:58 Xem câu hỏi

tps://h7.net/hoi-dap/sinh-hoc-6/neu-cau-tao-trong-va-chuc-nang-cua-phien-la-faq275732.html , link đây bạn nhá

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-20 21:29:02 Xem câu hỏi

Trả lời:

6x +2^3 = 2x -12

<=> 6x +8 =2x -12

<=> 6x -2x = -12 -8

<=> 4x = -20

<=> x =-5

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-20 21:17:00 Xem câu hỏi

Trả lời:

3x^2 +2x -1 =0

<=> 3x^2 +3x -x -1 =0

<=> ( 3x^2 +3x ) -( x +1 )=0

<=> 3x (x +1 ) - ( x +1 ) =0

<=>( 3x -1 ) ( x +1 ) =0

Đến đây bạn tự làm tiếp nhé

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-20 21:10:48 Xem câu hỏi

Trả lời:

I need family -> Tôi cần có gia đình

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-19 21:46:24 Xem câu hỏi

Số sau bằng số liền trước nhân 2

Vậy, số cần điền tiếp theo là: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ...

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-17 20:37:38 Xem câu hỏi

Số tuổi của bố là:

 (45 + 25 ) / 2 =35 ( tuổi )

Đ/s:...

#Học tốt

Vào lúc: 2020-03-17 19:58:41 Xem câu hỏi

Trả lời:

Ta có: A = 123 x 137137 = 123 x 137 x1001 = (123 x1001) x 137 = 123123 x137 =B

Vậy, A=B

#Học tốt

Vào lúc: 2020-03-17 19:27:01 Xem câu hỏi

Số cần điền là: 10

Trong mỗi hàng ngang, số cuối bằng tổng 2 số đầu

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-16 09:55:33 Xem câu hỏi

Trả lời:

n -1 \(⋮\)n +5

<=> n +5 -6 \(⋮\)n +5

<=> -6 \(⋮\)n +5

      hay n +5 \(\in\)Ư ( -6 )

Đến đây bạn tự kẻ bảng và tìm n nhé

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-16 09:48:56 Xem câu hỏi

Xướng Tu = Tú Xương

Vậy, Xướng đang đọc thơ của nhà thơ Tú Xương

:))

Vào lúc: 2020-03-16 09:14:54 Xem câu hỏi

Trả lời:

Diện tích hình vuông là:

3,6 .2,4 = 8,64 ( cm2 )

Bán kính phần một nửa hình tròn là:

2,4 :2 = 1,2 ( cm)

Tổng diện tích hai nửa hình tròn là:

1,2 .1,2 .3,14 = 4, 5216 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là:

8,64 - 4,5216 = 4,1184 ( cm2)

Đ/s:...

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-15 19:42:52 Xem câu hỏi

Trả lời:

x ( x +7 ) =0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x+7=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-7\end{cases}}\)

#Học tốt

Vào lúc: 2020-03-15 15:02:58 Xem câu hỏi

Trả lời:

Do số táo của Minh ít hơn 30 là nhiều hơn 20 nên Minh có 2x quả táo

Vì số táo chia 5 dư 1 nên có 2 TH

TH1: 21 quả nhưng không chia hết cho 2 ( loại)

TH2 : 26 quả chia hết cho 2 ( nhận)

Vậy, số táo của Minh là: 26 quả

#Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-15 14:40:45 Xem câu hỏi

Trả lời: Dòng gồm toàn từ láy là : c

# Học tốt:))

Vào lúc: 2020-03-15 09:48:30 Xem câu hỏi

Vì: 1 =5

=> 5 =1

# Học tốt:))

Trang trước Trang tiếp theo