Có thể ghép các hình vuông loại 3 x 3 và 4 x 4 thành hình vuông kích thước 2014 x 2014 được không?  Nếu được thì hãy chỉ ra cách  ghép? Nếu không thì giải thích vì sao không được?

2014 cột 2014 dòng

(Bài toán trong đề thi Tìm kiếm tài năng Toán học - Khoa học - Kĩ thuật của Tiểu bang Wisconsin - Hoa Kỳ năm 2013-2014) 

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 22/4/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 23/4/2016.

----------------

Tính đến thời điểm trao giải, chưa có bạn nào có đáp án đúng. Nhiều bạn gọi số miếng ghép 3x3 là a và số miếng ghép 4x4 là b và cho rằng 3a + 4b = 2014 là sai vì có những miếng ghép không chạy dọc theo các cạnh. Các bạn có thể tham khảo lời giải đầy đủ dưới đây.

---------------