Hai bạn Tí và Tèo cùng học lớp 4 đố nhau. Tèo nói với Tí: "Tớ vừa nghĩ ra một số mà khi nhân nó với số 18 thì được tích chỉ gồm các chữ số 2. Đố bạn biết số đó là số nào?"

** x ** ..... 18 .... = 22 22

Bạn hãy giúp Tí đoán xem số Tèo nghĩ ra là số nào, biết thêm rằng số đó có ít hơn 10 chữ số.

-------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 23/1/2015. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 24/1/2015.

---------------

Chúc mừng ba bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất (các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math):

1. Nguyễn Thị Duyên, Trường THCS Liên Chung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

2. Nguyễn Duy Hùng, Trường THCS Nguyễn Cao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

3. Trương Quang Đạt, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 24/1/2015

---------------

Xem dáp án

 

Đáp án (của bạn Trương Quang Đạt)

Số 22...22 phải chia hết cho 18 (vì là tích của số mà Tèo nghĩ ra nhân với 18). Những số chia hết cho 18 là số chẵn chia hết cho 9. Vậy, tích phải có 9 chữ số 2 (vì các số chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9, số gồm 9 chữ số 2 có tổng các chữ số bằng 18 chia hết cho 9). Vậy, tích là 222222222 (gồm 9 chữ số 2) và số Tèo nghĩ ra là: 222222222 : 18 = 12345679. Số tiếp theo khi nhân với 18 cũng cho tích chỉ gồm các chữ số 2 là số 1234567912345679 (ghép hai số 12345679 lại), số này có hơn 10 chữ số.

Vậy số Tèo nghĩ ra là số: 12345679.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }