Chúc mừng ba bạn sau đây đã có đáp án đúng và sớm nhất (Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math):

1. kaitovskudo, Trường THCS Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

2. Nguyễn Dũng, Trường THCS Tân Thới Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

3. Crystal, Trường Tiểu học Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 27/12/2014.

---------------------------

Tìm 4 chữ số A, B, C và D biết:

    ABCD + ABC + AB + A = 2238

Trong đó ABCD là số có 4 chữ số tạo bởi ghép liên tiếp các chữ số A, B, C, D; Tương tự, ABC là số tạo bởi ghép 3 chữ số A, B, C; v.v.

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 26/12/ 2014. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 27/12/2014.

---------------------------

Xem đáp án

Đáp án:

Cách 1:

Vì tổng 4 số bằng 2238 => số đầu tiên ABCD < 2238 => A = 0 hoặc A = 1 hoặc A = 2.

+) Nếu A = 0 thì ABCD + ABC + AB + A = BCD + BC + B < 999 + 99 + 9 = 1107 < 2238, Không thỏa mãn đề bài

+) Nếu A = 1 thì ABCD + ABC + AB + A = (1000 + BCD) + (100 + BC) + (10 + B) + 1 = 1111 + (BCD + BC + B) < 1111 + (999 + 99 + 9) = 2218 < 2238, Không thỏa mãn đề bài

+) Nếu A = 2 => ABCD + ABC + AB + A = (2000 + BCD) + (200 + BC) + (20 + B) + 2 = 2222 + (BCD + BC + B)

 Suy ra 2222 + (BCD + BC +B) = 2238 

=> BCD + BC + B = 2238 - 2222 = 16

=> B = 0 và CD + C = 16 => C = 1 và 1D + 1 = 16 => D = 5

Đáp số: A = 2, B = 0, C = 1, D = 5 (ghép 4 số lại thì được số 2015)

Cách 2:

ABCD = 1000.A + 100.B + 10.C + D

ABC   =   100.A +   10.B +    C

AB     =     10.A +       B

=> ABCD + ABC + AB + A = (1000 + 100 + 10 + 1).A + (100 + 10 + 1).B + (10 + 1).C + D

                                        = 1111. A + 111. B + 11. C + D

Theo đề bài thì

     1111. A + 111. B + 11.C + D = 2238

Hay là:

    2238 = 1111. A + (111. B + 11. C + D) 

=> Nếu lấy 2238 chia cho 1111 được thương là A và dư là (111. B + 11. C + D)

( Vì A, B, C, D là các chữ số từ 0 đến 9 => B; C, D < 9

   111.B + 11.C + D < 111.9 + 11.9 + 9 = 999 + 99 + 9 = 1107 < 1111)

Mà 2238 chia cho 1111 được thương là 2 và dư là 16

=> A = 2 và (111. B + 11. C + D) = 16

Tương tự, từ 111. B + 11. C + D = 16 suy ra lấy 16 chia cho 111 được thương là B dư là 11.C + D

Mà 16 chia cho 111 được thương là 0, dư 16 => B = 0 và 11. C + D = 16.

Từ 11. C + D = 16 suy ra lấy 16 chia cho 11 được thương C và dư D

Mà 16 chia cho 11 được thương là 1 và dư là 5 => C = 1 và D = 5

Đáp số: A = 2, B = 0, C = 1, D = 5

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }