Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Mai Linh đã có đáp án đúng và sớm nhất. Bạn đã được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath từ ngày 13/6/2014.

----------------------------------

Trong một nhà tù có hai cửa ra, một cửa sẽ dẫn ra ngoài và một cửa sẽ dẫn đến chuồng nuôi cọp. Ở mỗi cửa có một người lính gác, trong đó có một người chuyên nói dối và một người luôn nói thật. Họ không ngăn cản người tù đi ra hai cửa đó và khi người tù đã ra một cửa thì không được phép quay lại. Họ chỉ trả lời đúng một câu hỏi khi người tù yêu cầu. Tù nhân không biết ai là người nói thật và ai là người nói dối. Vậy tù nhân muốn biết đường ra ngoài thì phải hỏi một trong hai người cai ngục câu gì (1 câu)?

Chú ý:

  • Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 6 năm 2014. OnlineMath sẽ tặng 1 tháng VIP cho bạn nào trả lời tốt nhất và nhanh nhất cho câu hỏi này. Các bạn có thể làm lại nhiều lần.
  • Câu đố tiếp theo sẽ có vào 20:00 (8 giờ tối) ngày 13 tháng 6 năm 2014.

-----------------------------------

Xem đáp án

Đáp án: Vì một người cai ngục luôn nói thật và người kia luôn nói dôí nên khi người tù hỏi qua lần lượt hai người cai ngục đường ra thì sẽ được câu trả lời luôn sai. Vâỵ câu hỏi là: Xin ngài hãy hỏi ông kia đâu là lối ra ngoài và hãy nói cho tôi biết câu trả lời của ông ấy là gì? Người tù sẽ luôn nhận được câu trả lời sai và đi theo hướng ngược với câu trả lời. 

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }