Có hai bạn cho kết quả hợp lý, tuy nhiên cả hai bạn đều không đăng nhập khi trả lời nên Ban Quản trị OnlineMath không thể trao giải được.

Chú ý: Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 11 / 10 / 2014.

------------------------

Hôm đó cô giáo dạy cho cả lớp bài tìm hai số biết tổng và tỉ lệ của chúng. Cuối giờ, cô đưa ra bài tập như sau: Có 50 viên bi, hãy bỏ tất cả số bi này vào hai túi sao cho số bi ở túi này gấp đôi số bi của túi kia. Cả lớp không bạn nào giải được và cô yêu cầu các bạn về nhà làm để tuần sau nộp. Đến hôm sau, có một bạn trình bày lời giải của mình, cô giáo khen bạn ấy thật thông minh. 

Nếu bạn trong lớp học đó thì lời giải của bạn là gì. Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 10 / 10 / 2014. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 11 / 10 / 2014.

-----------------------------