Dưới đây là bài toán của bạn Nguyễn Tuấn Minh đưa lên diễn đàn Giúp tôi giải toán mà chưa có bạn nào cung cấp lời giải thấu đáo. Online Math lấy bài toàn này làm bài toán đố cho tuần này (sau khi trao đổi và được bạn Minh chấp thuận). Bạn Nguyễn Tuấn Minh được thưởng 2 tháng VIP cho bài toán này. Bài toán như sau:

Chứng minh rằng trong chín số tự nhiên bất kì luôn chọn được năm số có tổng chia hết cho 5.

------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 23/9/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 24/9/2016.

------------------

Cập nhật ngày 24/9/2016: Đến ngày trao giải nhưng chưa có bạn nào có lời giải chặt chẽ và đầy đủ. Online Math sẽ kéo dài thêm 1 tuần để nhận thêm lời giải của các bạn và trao giải sau. Bạn nào có đáp án đúng và sớm nhất sẽ được thưởng 2 tháng VIP của Online Math.

------------------

Chúc mừng bạn Trí Ngô Nguyễn Minh đã có lời giải hay cho bài toán này. Bạn Nguyễn Minh đã được cộng 2 tháng VIP của Online Math. Sau đây là lời giải của bạn Nguyễn Minh. 

Loi-giai-bai-120-Minh.pdf

------------------

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm lời giải của cô Hoàng Thị Thu Huyền tại đường link dưới.

Loi-giai-bai-120.pdf