Cho phép nhân sau:

   \(ABCDEFGH\times AK=CCCCCCCCC\)

Mỗi chữ cái ở trên biểu diễn một chữ số; Hai chữ cái khác nhau biểu diễn hai chữ số khác nhau.

Hỏi A, B, C, D, E, F, G, H, K là các chữ số nào?

-----------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào Ô gửi ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 2/9/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 3/9/2016.

-----------------------

Chúc mừng các bạn sau đã có đáp số đúng; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Phạm Thị Mỹ Tình - Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, Huyện Sơn Hòa - Phú Yên

Lê Thái Sơn - Trường THCS Tân Mai, Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Trần Nam Phong - Trường THCS An Tiến, Huyện Mỹ Đức - Hà Nội

-----------------------

Đáp án

Ta có CCCCCCCCC = C .111111111 =  12345679 . C . 9

Ta tìm cách phân tích số CCCCCCCCC thành tích của hai số ABCDEFGH  (Số có 8 chữ số) và AK (Số có 2 chữ số).

Xét lần lượt C = 1 ; 2; ...; 9 như sau:

- Với C = 1: Ta có CCCCCCCCC =  = 111111111 = 12345679 . 9 là cách phân tích duy nhất thành một số có 8 chữ số với số có 1 chữ số. Vậy không thỏa mãn.

- Với C = 2: Ta có CCCCCCCCC =  222222222 = 12345679 . 2 . 9 = 12345679 . 18 là cách phân tích duy nhất thành một số có 8 chữ số với số có 2 chữ số. Tuy nhiên không phải dạng ABCDEFGH x AK = CCCCCCCCC (vì C trong ABCDEFGH bằng 3 trong khi C trong CCCCCCCCC lại bằng 2)

- Với C = 3: Ta có CCCCCCCCC =  333333333 = 12345679 . 3 . 9 = 12345679 . 27 là cách phân tích duy nhất thành một số có 8 chữ số với số có 2 chữ số. Tuy nhiên không phải dạng ABCDEFGH x AK = CCCCCCCCC (vì A trong ABCDEFGH bằng 1 trong khi A trong AK lại bằng 2)

- Với C = 4: Ta có CCCCCCCCC =  444444444 = 12345679 . 4 . 9 = 12345679 . 36 = 24691358 x 18. Có hai cách phân tích duy số 444444444 là 12345679 x 36 và 24691358 x 18, cả hai cách đều không thỏa mãn dạng ABCDEFGH x AK = CCCCCCCCC 

Cứ xét tiếp tục ta sẽ thấy với C = 6 thì:

   666666666 = 12345679 x 6 x 9 = 12345679 x 54 = 24691358 x 27 = 37037037 x 18

Có 3 cách biểu diễn số 666666666 thành tích của số có 8 chữ số và số có 2 chữ số. Chỉ có duy nhất cách 666666666 = 24691358 x 27 là thỏa mãn dạng CCCCCCCCC = ABCDEFGH x AK.

Vậy phép nhân thỏa mãn điều kiện bài toán là:  24691358 x 27 = 666666666.