Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ニャットニン. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ニャットニン

ニャットニン
Idol bạn là Vâu thì Idol mình là B i n z nhé =)))
  • Tên: ニャットニン
  • Điểm hỏi đáp: 1592SP, 71GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 10SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 19:02:45
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 12:10:11
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 19:10:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 19:08:47
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 19:07:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 19:06:01
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:16:01
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:11:48
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:12:19
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:13:33
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:15:15
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:17:38
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:19:42
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 09:18:27
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2021-01-19 19:39:37

Luyện văn - Tiếng Việt

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 19:00:03
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:07:30
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:13:16
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:19:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:24:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:22:15
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:06:58
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:04:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:20:31
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 14:40:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 14:49:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:53:03
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:16:31
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:30:15
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:36:09
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:56:38
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 18:49:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 18:59:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:37:10
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 17:28:45
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 19:17:53
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 10:58:23
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 11:21:57
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 11:25:07
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 11:15:35
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 11:27:40
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 11:32:31
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 12:09:58
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 12:13:34
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:45:07
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:56:43
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:20:56
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:27:44
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 11:20:58
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 11:31:24
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:49:16
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 11:33:06
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa sông
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 19:14:50
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 18:13:41
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 18:49:12
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 10:42:22
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:32:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 11:34:24
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 11:34:48
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 11:34:36
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 11:37:30
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:20:51
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:22:27
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:24:24
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:29:11
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:30:22
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:32:05
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:33:46

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 19:03:41
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 08:49:18
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:07:53
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:08:03
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:26:38
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 11:13:03
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:30:58
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:01:46
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:10:16
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:16:11
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:30:32
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:36:01
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 20:05:54
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 18:46:25
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 19:56:47
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 20:00:03
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:47:36
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:03:43
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 19:04:42
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 19:31:16
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 17:37:23
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 17:37:23
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 17:42:42
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:56:42
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:58:15
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:58:31
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:58:42
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 19:58:57
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:01:11
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:01:23
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:01:39
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:04:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:09:36
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:09:36
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:09:47
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:09:57
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:09:57
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:10:29
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:42:52
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:18:23
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:18:34
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:18:44
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:18:55
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:08
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:20
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:27
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:38
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:47
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:19:55
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:20:04
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:20:12
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:20:24
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:20:33
ニャットニン đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 19:24:56

Điểm thi

ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-29 19:53:42
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-29 19:44:33
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 19:42:40
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-28 19:15:12
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-28 19:08:29
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 19:04:59
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 17:50:49
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 17:45:31
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-27 19:28:13
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-27 19:23:36
ニャットニン làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-27 19:20:45