Yen Nhi

Giới thiệu về bản thân

Từ một người con gái đến tên tôi cũng không nhớ nổi giờ tôi đã nhớ từng chữ cái trong tên em heh =).