Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤Châu's ngốc❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤Châu's ngốc❤

❤Châu's ngốc❤
\n\n ( dang91920071q )-Ck tao cấm đụng.Đứa nào dám đụng đến tao sẽ bẻ cổ từng đứa:))Thương anh rất nhiều ^^ \n____________ Sao em cứ thương anh hoài. Cám ơn anh, tình yêu 1 năm

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 08:43:14
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:16:39

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:29:10
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 17:34:14
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 18:03:08

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:03:59
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:04:00
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:21:09
❤Châu's ngốc❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 21:56:26

Điểm thi

❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-18 08:55:07
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-28 17:59:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-25 17:40:01
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-25 17:32:14
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 22:53:31
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 22:47:53
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 20:46:46
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-24 20:43:02
❤Châu's ngốc❤ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-24 15:20:19