Vì Tuấn Anh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Vì Tuấn Anh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

 tc nBa(OH)2 = 34,2/171 = 0,2 (mol) 

a, PTHH : Ba(OH) + Na2SO4  --> BaSO4 + 2 NaOH

b, theo PT : n Na2SO4 = n Ba(OH)2 = 0,2 (mol)

=> m Na2SO4 = 0,2 . 233 = 46,6 (g)

c, theo PT : n Na2SO4 = Ba(OH) 2 = 0,2 (mol)

=> m Na2SO4 = 0,2 . 142 = 28,4 (g)

=> C% Na2SO4 = 28,4 / 240 . 100 % = 11 , 83 %

 

+ Mẫu thử nào thấy có kết tủa màu xanh thẫm trong dung dịch là Cu(OH)2 nên chất ban đầu là CuCl2

2+2>()2+2

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Mg(OH)2 nên chất ban đầu là MgCk2

2+2>()2+2

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa nâu đỏ là Fe(OH)3 nên chất ban đầu là Fe2(SO4)3

2(4)3+6>2()3+324

+ Mẫu thử không có hiện tượng gì là NaOH