Lê Hoàng Đăng Khoa

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lê Hoàng Đăng Khoa
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

repeat 4 [ FD 100 RT 90 ] rt 90 repeat 4 [ FD 100 RT 90 ] lt 90

ui nhấn lộn chữ l  thành chữ i cuối

circie 100 hoặc những chữ số khác

 

ĐÂY chỉ là cách này nó ra thế đó repeat 4 [ FD 100 RT 90 ] RT 45 fd 1 lt 45 repeat 4 [ FD 100 RT 90 ]