Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 2 2022 lúc 15:06

Chế rùa thành robot hoặc con người

HT

3 tháng 5 lúc 19:43

ĐÂY chỉ là cách này nó ra thế đó repeat 4 [ FD 100 RT 90 ] RT 45 fd 1 lt 45 repeat 4 [ FD 100 RT 90 ]

setpc 4 setpensize 4 repeat 8 [ fd 100 rt 360/8]

17 tháng 7 2021 lúc 18:57

1. CS

Nếu ý bạn là thoát hẳn ra khỏi MSWLLogo Screen thì là Bye

2. Hình tam giác

Trả lời:

1. Home

2. hình tam giác

HT

13 tháng 8 2022 lúc 10:23

Label[ De thi hoc ki 2 lop 4 môn tin hoc tai nhieu]

14 tháng 9 2019 lúc 2:32

- Em có thể sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình để làm màu nền hoặc màu vẽ được bằng cách sử dụng công cụBài 5 trang 14 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

1 tháng 12 2021 lúc 19:10
Dương Minh Quân
17 tháng 4 2022 lúc 16:50

C

17 tháng 4 2022 lúc 16:50

C

7 tháng 1 2022 lúc 15:53

TL

B

@minhnguvn

10 tháng 1 2022 lúc 21:48

trả lời : đáp án b

25 tháng 5 2022 lúc 16:55

Trong chương trình này bạn sẽ điều khiển một hoặc nhiều con rùa (biểu tượng hình tam giác) di chuyển trên sân chơi thông qua các lệnh, bên cạnh đó nó cũng được dùng để xử lý tính toán cho các bài toán phức tạp.

25 tháng 5 2022 lúc 16:55

tick cho mik nha bn

Lẹnh Forward nha ehehe

19 tháng 5 2021 lúc 15:31

Để rùa tiến 100 bước ta dùng lệnh: FD 100.

17 tháng 4 2022 lúc 17:45

sao chẳng ai giúp mik v(huhu)

18 tháng 4 2022 lúc 18:42

rt k=quay phải k độ
label =viết chữ

print(pr)=kết quả hiển thị trong cửa sổ lệnh

home=về vị trí xuất phát 

cs=về vị trí xuất phát ,xóa toàn bộ sân chơi