Anh Thư

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Anh Thư
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Đáp án là     b.both

Còn nhiều phép tính cộng trừ nữa

445+4=449

458-9=449

448+1=449

450-1=449

............................

 

 

 

235+219=449

127+322=449

Còn nhiều phép tính nhiều hơn nữa

......................

 

Số ki-lô-gam cam buổi chiều bán được là :                                                                 279-125=154(kg)                                             đáp số :154 kg.

Số lít dầu hôm qua quầy đó bán được là:                                                                   193+15=208(l)                                                đáp số :208l