Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với huyboytb19. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

huyboytb19
I am Nguyen Tran Viet Anh in 7a5 at the secondary Ky Ba school.i am in math team and i am a hacker

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:55:57
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 21:32:06
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 11:06:15
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:04:41
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:25:18
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 11:25:24
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 13:59:22
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 12:19:53
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:12:49
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:23:43
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:13:07
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 11:58:16
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 18:56:14
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 12:33:53
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:01:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:57:41
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 20:21:29
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:14:35
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 19:14:34
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:41:04
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:12:43
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:07:00
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 18:33:38
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 12:44:11
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 11:28:37
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:45:40
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:41:25
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 11:31:24
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 09:30:48
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:03:31
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:45:07
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 12:07:53
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 11:16:21
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 09:34:04
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:41:22
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:40:16
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 11:51:58
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 11:54:08
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:42:43
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:44:21
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 14:13:37
huyboytb19 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 12:57:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-05 14:31:38
huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 21:45:29
huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:48:32
huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-06 11:07:31
huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 11:03:04
huyboytb19 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 10:50:14