Trường THCS Kỳ Bá

c2kyba@thaibinh.edu.vn

Giới thiệu

Trường THCS Kỳ Bá thuộc địa chỉ số 22- Phố Nguyễn Đình Chính phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình, trường có địa chỉ: thcskyba.pgdtpthaibinh.edu.vn. Được thành lập năm 1978, trong quá trình xây dựng và trưởng thành nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình, sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt nhân dân phường Kỳ Bá tuy có một bộ phận dân cư nghèo, nghề nghiệp không ổn định nhưng có truyền thống hiếu học, rất quan tâm đến phong trào giáo dục. Đây chính là điều kiện thuận lợi cơ bản để cán bộ, giáo viên trường THCS Kỳ Bá phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua.