Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đỗ Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đỗ Hà My

Nguyễn Đỗ Hà My
hai anh : https://olm.vn/thanhvien/hamytp4 https://olm.vn/thanhvien/hamytp5

Luyện toán

8 -Trung bình 6.71 - Tổng điểm 1274

Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 18:56:48
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 21:38:52
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:30:59
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 07:12:08
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 17:45:19
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 10:59:16
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 07:18:25
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 18:37:34

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 5.72 - Tổng điểm 744

Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:38:54
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:07:31
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 07:18:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.60 - Tổng điểm 26

Điểm thi

Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 16:03:26
Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 08:18:01
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 09:38:50
Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-08 09:35:28
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 21:21:18