Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đỗ Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đỗ Hà My

Nguyễn Đỗ Hà My
hai anh : https://olm.vn/thanhvien/hamytp4 https://olm.vn/thanhvien/hamytp5

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 18:37:34
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:30:59
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 21:38:52
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 07:18:25
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 10:59:16
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 17:45:19
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 18:56:48
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 07:12:08

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:07:31
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 07:18:57
Nguyễn Đỗ Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:38:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 16:03:26
Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-12 08:18:01
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-08 09:38:50
Nguyễn Đỗ Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-08 09:35:28
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 21:21:18