Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giới thiệu

Trường TH&THCS Tân Phong được thành lập năm 2018 sau khi sáp nhập trường TH Tân Phong và trường THCS Tân Phong. 

Top học sinh nổi bật