Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Gà Mờ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Gà Mờ

Gà Mờ
Bác nào đã vào wall của Gà thì nhớ để lại vài cái tick =))) Gọi là tích đức đúng người ấy mà.

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 140

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi