Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giới thiệu

2Sau 20 năm hoạt động, năm học 2019-2020, nhà trường đã có CSVC đầy đủ với 02 dãy nhà hai tầng gồm 16 phòng học, 05 phòng học bộ môn; 01nhà đa năng với 01 thư viện, 01 phòng TBDH, 01nhà thể chất, 01 nhà ăn tập thể…Đội ngũ của nhà trường đến nay có 44 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (trong đó có 05 thạc sĩ, 35 đại học); có618 học sinh, biên chế 16 lớp. 
Trường THCS Lý Tự Trọng là cơ sở giáo dục công lập nên có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học. Bên cạnh đó, nhà trường có nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Xuyên. Nhà trường hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD&ĐT về công tác chuyên môn; Đảng bộ huyện Bình Xuyên; của UBND huyện Bình Xuyên về công tác chính quyền.

Hai mươi năm hoạt động, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, trong đó có 03 năm được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, 2 năm được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Nhà trường được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013. Trường THCS Lý Tự Trọng được công nhận Chuẩn Quốc gia tháng 3 năm 2010 và công nhận lại tháng 11 năm 2016. Năm học 2012-2013.
Hằng năm, nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đối với giáo viên và học sinh; làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó, trường đã được UBND huyện Bình Xuyên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong những năm qua, trường THCS Lý Tự Trọng đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng và vị thế của nhà trường đối với ngành giáo dục huyện Bình Xuyên. Trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp; học sinh giỏi huyện, tỉnh ngày càng tăng; tỷ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%; tỷ lệ đỗ vào các trường THPT hằng năm xếp ở thứ bậc cao của tỉnh. Có thể khẳng định rằng: trường THCS Lý Tự Trọng đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của giáo dục trong giai đoạn đổi mới.

Top học sinh nổi bật