Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với GV. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

GV
Hãy giúp người khác khi có thể! Bạn sẽ thấy mình có ích và hạnh phúc hơn.

Luyện toán

1 -Trung bình 2.81 - Tổng điểm 562

GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 17:11:11

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.97 - Tổng điểm 1883

GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:28:41
GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 11:29:25
GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 10:04:33
GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 10:02:01

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 14:39:09
GV đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 16:24:49

Điểm thi